روزنامه ملی انیس

با استفاده از عقلانیت و خرد می توان به پیروزی دست یافت

از تجارب اعلان ابتدایی نتایج پروسه ثبت نام رأی دهندگان در انتخابات شورای ملی می توان دریافت که به گفته مردم عام و یا افراد اصلی و حقیقی این وطن، با حلوا گفتن دهن انسان شیرین نمی شود، شفافیت و عدم تقلب در پروسه ثبت نام رأی دهندگان و نصب استیکرها روی تذکره های تابعیت مردم و با خیال پردازی ها جنبه عملی و شفاف این پروسه را نمی توان سراغ کردو بنابر آن بدون شفافیت پروسه ثبت نام، رسیدن به هدف اساسی و قله های پیروزی غیر ممکن است، آنچه که می تواند ما را به حقیقت و سر منزل مقصود برساند دیدگاه های وسیع با برداشت از تجارب و بررسی ذهنیت های مردم و جامعه است، زیرا افراد در میان جامعه رشد می نمایند، جاه و جلال پیدا می کنند و آن هم در صورتی که مطابق نیازمندی های جامعه فعالیت ها و حرکات و افکار خود را عیار سازند و از آنچه که مخالف تقاضا و شرایط زمان، ایجاب مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه و کشور است دوری جویند، هرگاه به صورت همه جانبه و با مسئولیت جو سیاسی و شرایط اجتماعی موجود در افغانستان را در حال حاضر که پروسه انتخابات شورای ملی در آخرین روزهایش قرار دارد تحت بررسی قرار دهیم دیده می شود که اوضاع سیاسی اجتماعی، آبستن جوانه است که با دقت در تولدی آن می توان جهانی از خوشبختی، صلح و آرامش را در قبال آن ارمغان جامعه ساخت و جامعه مرفه و آبادانی را به نظاره نشست، به شرط آنکه عقلانیت سیاسی و خرد آگاهانه را در هماهنگی با نظر و دیدگاه طرفداران صلح و آرامش در پرتو مشروعیت بخشیدن آینده کشور و بکار گیری همدیگر پذیری تمام طرف های ذی علاقه و ذی دخل در پروسه انتخابات و پروسه شمارش آراء، بعد از جدا سازی رأی پاک از ناپاک معضل کنونی را بررسی و برطرف نمود.

یکی از راهکارهایی که می تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند، احترام به شخصیت هر فرد از کاندیدان انتخابات شورای ملی و رعایت کامل هویت افغان بودن است تا دشمن نتواند روزنه برای نفوذ اهداف شوم خود در چنین شرایط حساس پیدا کند و با تفرقه اندازی وحدت و همگرایی را صدمه زند و آب به آسیاب دشمن ریخته شود، اگرچه پای در میانی سازمان ملل متحد و کشورهای ذی علاقه در موضوعات سرنوشت ساز افغانستان با رعایت مقررات و شفافیت کامل پروسه انتخابات به ویژه در هنگام واریز کردن رأی مردم در صندوق ها و شمارش آرای مردم و راهکارهایی که برای حل موضوعات انتخاباتی و شمارش سالم و شفاف ارای مردم مؤثر باشد.

اما دیدگاه و نظر بزرگان و افراد سیاسی کشورمان را نباید از یاد برد، زیرا مشکل کنونی کشور را مردم این دیار بهتر تحلیل کرده می توانند و راه حل های خوبی را در این رابطه ارائه خواهند کرد. برای رسیدن به پیروزی و جلوگیری از بروز بحران عدم شفافیت در پروسه انتخابات شوراهای ملی و ولسوالی ها به خصوص در شمارش آراء، همدیگر پذیری و تأمل در ارائه راهکارها، شرط اساسی پنداشته می شود، برای ایجاد شفافیت در پروسه انتخابات و مشروعیت بخشیدن شورای ملی آینده در افغانستان، شرط اساسی در شرایط کنونی که گام به گام به سوی بحران نزدیک می شویم، ضرورت به همدیگر پذیری است پنداشته می شود.

در حالیکه تلاش به خاطر شفافیت پروسه انتخابات شورای ملی صورت می گیرد، کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز به تاریخ ۳۱ حمل سال آینده یعنی سال ۱۳۹۸ اعلام نموده است.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید