روزنامه ملی انیس

بانو ماریا: گفتگو های صلح به رهبری حکومت، سیاسیون، حوزه مقاومت و جامعه مدنی باشد

خبرنگار روزنامه ملی انیس نظر و دیدگاه چندتن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح را جویا شده است که تقدیم خوانندگان عزیز می گردد.

در ابتدأ بانو ماریا عضو کمیته ۱۴ لویه جرگه مشورتی صلح در مورد اینکه در کمیته ۱۴ روی چه موضوعات بحث صورت گرفته گفت: در مجموع خواست کمیته ۱۴ این بود که گفتگو های صلح به رهبری حکومت، سیاسیون، حوزه مقاومت و جامعه مدنی صورت گیرد تا بتوانند صلح پایدار و واقعی در کشور حکم فرما گردد. دوم اینکه فشار بین المللی بالای پاکستان و دیگر همسایه ها اعمال گردد تا دست از مداخله در امور افغانستان بکشند.

وی علاوه کرد: ما توانستیم در کمیته ها اتفاق و اتحاد را در ساحه خود حفظ نماییم زیرا ما به نمایندگی از اقوام افغانستان آمدیم.

مولوی رحمت الله هوتک عضو کمیته ۴ در رابطه براینکه در کمیته فوق چه بحث های صورت گرفته گفت:  در کمیته ۴ بحثی که صورت گرفت این بود که علیه طالبان تبلیغات وبدگویی هایی که صورت می گیرد جلوگیری شود و باید از سخن های نرم و آرام استفاده شود تا که در دل آنها نرمی پیدا شود.

شهناز متعلم صنف پنجم لیسه الفتح و عضو گروه ترانه در لویه جرگه مشورتی صلح: توقع من این است که طالبان قطع نامه لویه جرگه را قبول کنند تا یک صلح دایمی و پایدار برقرار شود تا تمام مردم بتوانند به خوشی  و آرامی زندگی نمایند و ما به راحتی درس و تحصیل خویشرا پیش ببریم تا زمانیکه ما صلح نداشته باشیم نمی توانیم خوبتر درس بخوانیم وبه کشور خود خوب کار و خدمت نماییم.

انگیزه متعلم لیسه الفتح و عضو گروه ترانه خوان: ما می خواهیم که همیشه صلح داشته باشیم تا چه وقت جنگ؟ باید گروه های متخاصم به صلح دایمی لبیک بگویند تا صلح در وطن ما حکم فرما شود.

شریفه حبیبی عضو کمیته پنجاه «۵۰» و نماینده مهاجرین افغان مقیم ایران که در لویه جرگه مشورتی صلح اشتراک نموده بود در رابطه به مهمترین خواست مهاجرین افغان مقیم ایران گفت: مشخصاً خواست مهاجرین افغان مقیم ایران قطع عاجل جنگ و آتش بس میان طرف های درگیر جنگ است، در قدم دوم مذاکرات بین الافغانی میان طرف های متخاصم صورت گرفته تا صلح دایمی وسرتاسری در کشور به وجود آید.           

نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید