روزنامه ملی انیس

باشندگان شهرکابل: نرخ مواد خوراکی کنترول شود

هرسال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد خوراکی در شهرکابل افزایش پیدا می کند که باعث نگرانی باشندگان می گردد، خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارش شهری را در این مورد تهیه کرده که تقدیم خوانندگان می گردد.

رفیع الله نیکزاد یک تن از باشندگان شهر کابل به ارتباط بلند رفتن بهای مواد اولیه و خوراکی در شهر کابل گفتبا رسیدن ماه مبارک رمضان نرخ ها بالا رفته است. همه ساله با رسیدن ماه رمضان نرخ ها بلند می روند و هیچ ارگانی نیست که آن را به خاطر مردم روزه دار این شهر کنترول کند.

تاجران و دکانداران خود سرانه نرخ ها را بلند می برند باید یک کمی دل بسوزانند و رحم کنند و این را بدانند که دراین ماه مبارک بسیاری از خانواده ها حتی نان خوردن خود را ندارند چه رسد اینکه با نرخ بلند برای خوردن خود یک چیزی بخرند.

در سایرجوامع اسلامی با رسیدن ماه مبارک رمضان سهولت های بیشتر برای مردم فراهم می شود و نرخ های مواد اولیه و خوراکی کاهش پیدا می کند ولی در افغانستان در هر ماه مبارک رمضان قیمت ها چندین برابر بالای می رود.

قبل از آمدن ماه مبارک رمضان یک کیلو لیمو ۵۰ افغانی بفروش می رسید ولی حالا به ۲۰۰ افغانی بلند رفته است من فکر می کنم دلیل اصلی آن  بازار آزاد و عدم کنترول حکومت و ارگان های ذیربط از نرخ های مواد اولیه و خوراکی در بازار های شهر کابل می باشد.

وی در اخیر صحبتهایش از حکومت و ارگان های ذیربط می خواهد که باید نرخ ها در بازار ها کنترول شوند و این موضوع را جدی بگیرند  زیرا مردم بیچاره این کشور با بسیار مشکلات دچار هستند از یک سو فقر و بیکاری و از سوی دیگر جنگ، انفجار و انتحار و از سویی هم صعود نرخ های مواد خوراکی .

وی به ارتباط روند صلح افغانستان می گوید: یگانه خواست ما از دولت و گروه های درگیر در کشور این است که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند و بگذارند مردم در یک فضای امن روزه و عبادات خود را سپری کنند.

کویتا امیری یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل ضمن شکایت از بلند رفتن بهای مواد خوراکی در شهرکابل گفت: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سایر جوامع اسلامی و حتا برخی از کشور های غیر اسلامی به احترام این ماه مبارک نرخ ها در بازار ها کاهش می یابد تا مردم بتوانند مواد مورد نیاز شان را به قیمت ارزان تر خریداری نمایند اما در افغانستان برعکس است.

اکنون که ما در ماه رمضان قرار داریم قیمت های اقلام غذایی بلند رفته است و بسیاری خانواده‎ها نسبت فقر توان خرید مواد غذایی را که کفایت یک خانواده را کند ندارند.

به نظر من عوامل زیادی در بلند رفتن نرخ های مواد خوراکی در شهر کابل وجود دارد که یکی از آن عوامل، نبود تولیدات کافی برای نیازمندی های مردم این کشور است.

همچنان خشکسالی های اخیر نبود امنیت و محاط بودن افغانستان به خشکه از دلایل دیگر است که نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در غیر از ماه رمضان باعث بلند رفتن قیمت های مواد اولیه در بازار های شهر کابل گردیده است.

زمانیکه مواد مورد نیاز مردم در کشور وجود نداشته باشد در آن صورت تاجران و سرمایه گذاران مواد مورد نیاز را از بیرون افغانستان وارد می کنند وقتی نرخ ها در بازار های جهان افزایش پیدا کنند همچنان نرخ ها در بازار های شهر کابل نیز بلند می رود.

از سویی هم در بعضی اوقات به خصوص در ماه مبارک رمضان تقاضا زیاد می شود.

 بناءً دکانداران بی انصاف و فرصت طلب قیمت ها را خود سرانه وبه دل خود شان بلند می برند.

وی از دکانداران و تاجران کشور می خواهد که باید تخفیف ویژه را در نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان در نظر بگیرند تا مردم در این ماه مبارک با مشکل دچار نشوند و از سویی هم ثواب کمایی کنند.

همچنان موصوف از حکومت و ارگان های ذیربط خواست که با وضع قانون مشخص کنترول بازار آزاد را در دست گیرند تا از بی انصافی در خرید و فروش جلوگیری شود.

ظریف کریمی یک تن از دکانداران مواد خوراکه در شهر کابل می گوید: همه ساله در ماه مبارک رمضان بهای مواد خوراکی از جمله آرد،برنج
شکر ، روغن و… 
بلند می رود امسال نیز با رسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد خوراکی افزایش یافته است.

اکثریت مواد خوراکی از کشور های خارجی از جمله پاکستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه و ایران وارد افغانستان می شود و ما آن را در بدل دالر امریکایی خریداری می کنیم اکنون که نرخ دالر دربازار های افغانستان بالا رفته است تأثیرات خود را بالای بهای مواد اولیه در کشور دارد.

وی در رابطه به فروشات دکانداران در ماه رمضان چنین گفت: باوجودی که بهای مواد اولیه دربازار های شهرکابل بلند شده است ولی فروشات ما بهتر است. ودر دیگر کشور ها با رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت ها کاهش پیدا می کند ولی متأسفانه در افغانستان چنین نیست.

تاجران خود سرانه قیمت ها را تعیین می کنند ما مجبور هستیم تا مواد اولیه را با نرخ بلند بفروشیم و کسی نیست از آنها پرسان کند.

وی از حکومت و نهاد های ذیربط می خواهد که باید به خاطر رسیدگی این معضل اقدامات جدی نمایند تا نرخ ها به طور متوازن و مناسب در بازار های شهرکابل عرضه گردد.

وارث دکاندار دیگر در مندوی شهر کابل می گوید: قیمت ها به دو دلیل بالا رفته است اول این که نرخ ها در عمده فروشی ها بالا رفته و در ماه مبارک رمضان تقاضا بیشتر می شود این دو دلیل باعث افزایش قیمت ها در شهر کابل شده است.

فعلاً نرخ ۵۰ کیلوگرام آرد قزاقی ١۴٨٠ افغانى، یک بوری شکر پاکستانى ٢٠٠٠ افغانى، ٢۴ کیلوگرام برنج سیله اول ٢۴۵۰ افغانى، ١۶ لیتر روغن ١١۰۰ افغانى، یک کیلوگرام چاى سبز ۲۹۰ افغانى، و یک کیلو گرام چاى سیاه ۳۴۰ افغانى مى باشد که قیمت هر کدام این اقلام با آمدن رمضان بلند رفته
است.

در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ایجاد کمیته یی برای کنترول قیمت های مواد خوراکی در بازار های شهر کابل خبر می دهد.

این مطلب را مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور به تاریخ ۱۹ ثور سال روان در یک نشست خبری ابراز نموده اند.

محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع کشور گفت: که در بازار های جهان هیچ نوع تغییری درنرخ مواد خوراکی بوجود نیامده است و همچنان تاجران اموال خود را مطابق قیمت های قبلی می فروشند ولی پرچون فروشان به دلیل بلند رفتن تقاضا خودسرانه نرخ مواد را بلند کرده اند.معاون اتاق تجارت و صنایع کشور از ایجاد یک کمیته مشترک با ادارات ذیربط دولتی به خاطر کنترول و نظارت نرخ ها در شهر کابل خبر داده می گوید که قرار است این کمیته به زودی کارش را آغاز نماید.

مومند در اخیر از شرکت های وارد کننده مواد غذایی می خواهد در جریان ماه مبارک رمضان تخفیف ویژه را برای مردم در نظر بگیرند و مواد اولیه را در ماه مبارک رمضان به نرخ مناسب عرضه کنند.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید