روزنامه ملی انیس

بازداشت دو مامور سرحدی ایران ازسوی مرزبانان افغانستان

دو مامور سرحدی ایران ازسوی مرزبانان افغانستان بازداشت شدند.

این ماموران با گذر از نوار مرزی ، وارد روستایی موسوم به میل ۷۸ در ولایت فراه افغانستان شده بودند که بازداشت شدند.محب الله محب سخنگوی پولیس فراه درتماس با آژانس باختر بازداشت این دو مامور سرحدی ایران را تایید کرد.

اوگفت بازداشت شدگان یک افسر ویک سرباز اند و اکنون دربازداشت پولیس قراردارند.این افسر و سرباز سوار بریک موتر مجهز با جنگ افزار بازداشت شده اند.تاکنون روشن نیست که ورود سربازان ایرانی به خاک افغانستان از روی اشتباه بود ویا قصدی درکار بوده است.پولیس فراه می‌گوید که تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.درپی بازداشت این دو مامور سرحدی ایران توسط مرزبانان افغانستان، دو چرخ بال نظامی ایرانی درفراز نوار مرزی میان دو کشور به پرواز درآمدند و مقامات ارشد مرزی ایران خواهان رهایی آن دو شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید