روزنامه ملی انیس

بازداشت اعضای یک شبکه خطرناک داعش در شهر کابل

مؤظفان ریاست عمومی امنیت ملی روزچهارشنبه سه عضو یک شبکه گروه تروریستی داعش را از مربوطات شهر کابل بازداشت کردند.به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی به آژانس باختر، این شبکه یکی از خطرناکترین شبکه های گروه تروریستی داعش در شهر کابل بود که در ۲۹ حمله خونین شهر کابل سهم فعال داشت.

از جمله بازداشت شد گان  محمد شریف به نام های مستعار (اجمل، ناصر و جعفر) درهمکاری با عبدالواحد ۲۹ حمله انتحاری و تروریستی را در شهر کابل سازماندهی وعملی کرده است.

فرد سوم این شبکه به نام صابر خان ابتدا به گروه تروریستی داعش جذب شد و متعاقباً به دستور آن گروه دکان لوازم نظامی را در بازار بوش درکابل ایجاد کرد تا از این طریق برای افرادی که حملات انتحاری را در شهر کابل انجام می دادند دریشی و تجهیزات نظامی آماده کنند و در اختیار شان قرار دهد. همچنان درنگهداشت و انتقال افراد انتحاری گروه داعش از ننگرهار به کابل و برعکس آن افرادی که تازه به گروه داعش جذب می شدند به ننگرهار سهم فعال داشت.

در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که بازداشت شدگان اعتراف کردند که در سازماندهی وعملی شدن ۲۹ حمله انتحاری  وتروریستی درشهر کابل سهم فعال داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید