روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ایجاد بورد ملی مشورتی گامی به سوی صلح همگانی

حضور و یا عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان در نشست صلح مسکو در این روزها در رسانه های کشور به گونه های متفاوتی بازتاب می یابد، شماری موافق به عدم حضور نمایندگان افغانستان  در این نشست اند، اما برخی دیگر به این باور اند که شرکت نمودن نمایندگان دولت افغانستان در این نشست یک امر ضروری است، زیرا این نمایندگان با دیپلوماسی فعال می توانند در حضور کشورهای اشتراک کننده، نمایندگان طالبان‏را قناعت بدهند که جنگ افغانستان از راه خشونت حل نمی گردد، بلکه یگانه راه حل آن مذاکرات مستقیم و تفاهم ملی است، اما برعکس در عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان، باورها تقویت خواهد یافت که دولت افغانستان به صلح باورمند نیست، در حالی که یگانه خواست و آرزوی ملت افغانستان صلح با عزت و عادلانه می باشد.

هرچند گزارشها حاکی از آنست که تاکنون کابل و مسکو نسبت به این نشست به توافق نرسیده اند، اما گفته شده  که شماری از سیاسیون کشور و هیئتی از جانب شورای عالی صلح افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد.

قرار است روسیه به تاریخ ۱۸ ماه جاری نشستی را در مورد جستجوی راه های پایان جنگ در افغانستان با حضور کشورهای قدرتمند منطقه، جهان و نمایندگان طالبان در مسکو برگزاری کند، اما وزارت خارجه افغانستان شرکت نمایندگان دولت در این نشست را رد نموده و تأکید دارد که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل، تصمیم گرفته است که در این نشست شرکت کند، اگرچه وزارت خارجه افغانستان از هر نشستی که برای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان بیانجامد، استقبال می کند، اما تأکید دارد بایست رهبری، مالکیت و مدیریت این نشست ها به عهده حکومت مشروع و قانونی افغانستان باشد، زیرا طرف اصلی قضیه مردم و حکومت افغانستان است.

نشست صلح مسکو قرار است در آینده نزدیک در مسکو بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان برگزار گردد که روز دوشنبه ارگ ریاست جمهوری طی اعلامیه از ایجاد بورد ملی مشورتی در رابطه به صلح در این کشور خبر داده و تأکید نموده که هدف از ایجاد این بورد مشورتی، این است که نمایندگان تمامی ولایات در روند صلح شامل باشند، زیرا صلح در روشنایی صورت میگیرد، زمانی که زمینه مذاکرات صلح فراهم گردید همین بورد مشورتی در ساختار تیم مذاکرات، نقش ایفا کرده و در این روند کمک نماید.

ایجاد بورد مشورتی در رابطه به صلح و ایفای نقش این بورد در مذاکرات صلح پس از آن صورت می گیرد که مذاکرات پیهم میان زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان با گروه طالبان در هفته های اخیر در جریان بوده و زلمی خلیلزاد نیز در این مدت از دولت افغانستان خواسته تا تیم مذاکره کننده خود برای گفتگوهای صلح را مشخص کند.

حالا که موضوع مذاکرات صلح تا این حد بالا گرفته و دولت افغانستان نیز به خاطر اینکه روند صلح در روشنایی و در حضور مردم افغانستان صورت گیرد، لازم است تا روسیه نیز، روی چگونگی حضور گروه طالبان در نشست مسکو با حکومت وحدت ملی که از حمایت مردم افغانستان برخوردار است به توافق برسد و به هیچ وجه نباید به دولت افغانستان و نیروهای مسلح مخالف این کشور، جایگاه و پرستیژ مساوی قایل شود، زیرا دولت افغانستان یک دولت مشروع و قانونی است و روسیه نیز بعد از نشست بن در سال ۲۰۰۱میلادی و هم در شورای امنیت سازمان ملل، همچنان از طریق گشایش سفارتش در کابل، دولت افغانستان را به رسمیت شناخت و دولت افغانستان نیز با دیپلوماسی فعال این مناسبات را در این همه سالها حفظ کرد.

روی این اساس تمام قدرت های منطقه و جهان باید در حضور مردم و حکومت افغانستان نشست های صلح را تدویر نمایند و سعی کنند تا بیشتر از هر چیز دیگر، تلاش های صلح حکومت و مردم افغانستان را به رسمیت بشناسند تا از زدوبندهای پشت پرده با طالبان، حکومت و مردم افغانستان به دور نمانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید