روزنامه ملی انیس

اکثر کشور ها خواهان استقرار صلح در افغانستان اند

اما نتیجه که ختم جنگ را نوید بدهد در پی نداشته است. علتی که تلاشهای صلحجویانه را به کُندی مواجه ساخته است، سیاست های دوبعدی زمامداران پاکستان و نیروهای استخباراتی آن آی-‎اس-‎آی بوده که حامی اصلی گروه های مخالف و تندرو است، هر موقعی که کشور ما و کشور های طرفدار صلح و ثبات در منطقه ابتکار عمل را با تدویر نشست ها و کنفرانس ها جهت مفاهمه و مذاکره بجای جنگ وبرادر کشی در افغانستان روی دست گرفتند و نشست های سه جانبه، چهار جانبه و چند جانبه را به همکاری کشور پاکستان و اشتراک نمایندگان چین، امریکا سازمان دادند سیاسیون پاکستان ظاهراً از آن استقبال نموده وعده همکاری دادند اما همینکه جلسات ختم و اشتراک کنندگان با اسناد و فیصله های تعهداتی به وطن شان برگشتند، در انتظار عملی شدن راهکار ها و موفقتنامه ها بخاطر کاهش جنگ و برادرکشی در افغانستان نشستند، نیروهای استخباراتی پاکستان با تمام توان و قدرت، مخالفین مسلح را بجای تشویق به صلح وثبات، برای تداوم حملات ضد انسانی تشویق نمودند که درنتیجه صدها تن از مردم بیگناه سرزمین ما را شهید و یا زخمی ساختند.  این در حالیست که حرکت های صلحخواهی با گذشت هر روز در کشور ما گسترش بیشتر پیدا نموده و مردم خسته از جنگ به شمول تعداد زیادی از مخالفین مسلح که در روز های آتش بس به شهرها و ولسوالی ها وارد مناطق که تحت قیمومیت آنان نبود شدند و از شیوه برخورد نیروهای امنیتی و دفاعی، کارمندان دولت وسایر مردم خشنود بودند روی همین دلیل دریک تعداد مناطق تاهمین اکنون آتش بس رعایت گردیده و گفت و گوهای صلح را ادامه میدهند که میتوانیم از گفت و گوها میان حکومت و از مخالفین مسلح «گروه طالبان» در ولسوالی ازره ولایت لوگر یاد آوری نماییم، مسئولین امنیتی ولایت لوگر میگویند که در ولسوالی ازره این ولایت هنوز هم میان حکومت و گروه طالبان آتش بس ادامه دارد و مذاکرات صلح میان متنفذین قومی و گروه طالبان ادامه دارد. عبدالولی ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر که باشنده اصلی ولسوالی یاد شده می باشد. به تاریخ ۱۳ سرطان سال روان به آژانس خبری پژواک گفت «… در ولسوالی ارزه به ارتباط صلح میان طالبان و سران قومی سه نشست برگزار گردیده است و امروز هم این نشست برگزار شده که افزون بر متنفذین چهار قوم بزرگ والی نام نهاد طالبان برای لوگر، ولسوال طالبان برای ارزه و برخی قوماندان طالبان در آن اشتراک ورزیده بودند وی افزود گروه طالبان شرط وضع نمودند تا درین ولسوالی داعش فعالیت نکند. در صورتیکه درین ولسوالی میان طالبان و داعش درگیری صورت گیرد، مردم باید از طالبان حمایت کنند و متنفذین قومی این شرط را پذیرفتند. در گفت و گوبا گروه طالبان یک صدو شصت و هفت متنفذین قومی اشتراک ورزیده و مذاکره امیدوار کننده بوده نتایج مثبت بیشتر از آن را انتظار داریم.»

عبدالستار مسکونه ولسوالی ارزه و عضوی شورای مذاکره صلح با طالبان به آژانس خبری پژواک گفت«… تا حال مسئولین حکومتی و طالبان در رابطه به صلح چندنشست را دایر کرده اند.» وی اظهار داشت مردم و طالبان در ایام عید سعید فطر از آتش بس وصلح لذت بردند. بنابر این همه یکجا تلاش های صلح را آغاز نمودند. بعید نخواهد بود که ولسوالی ارزه به سطح کشور لقب ولسوالی صلح را اختیار کند.»

حمیدالله حمید ولسوال ازره درمورد گفته است« … دراین ولسوالی هنوزهم میان نیروهای امنیتی و طالبان آتش بس ادامه دارد»

نامبرده افزود: ما در مورد صلح ستراتیژی حکومت را به متنفذین قومی تشریح کردیم و آنان هم تاکنون چندبار باطالبان نشسته و باهم گفتگو کرده اند.

اکنون وقت آن فرارسیده است که صلح و ثبات دایمی در کشور ویران شده ما برقرار گردد، زیرا طی سه روز آتش بس عمومی که از طرف گروه طالبان و حکومت وحدت ملی اعلام و مراعات گردیده بود از روحیه و طرز برخورد افراد و اشخاص به خصوص گروه طالبان با نیروهای امنیتی و دفاعی کشورو برادر خطاب نمودن همدیگر و سایر مردم عوام معلوم گردید که تمام ملت از جنگ نفرت داشته خسته و بیزار هستند، از طرف دیگر گروه طالبان وقتیکه وارد شهر ها گردیدند  مردم همه عقده ها، دردها را کنار گذاشته به آنان خوش آمدید گفتند وهمدیگر را در آغوش گرفته اشک خوشی ریختند از مشاهده اینگونه صحنه ها ثابت می گردد که در مجموع ساکنین کشور به اختتام جنگ و برادرکشی در کشور دلچسپی و نیازمندی بیشتر دارند.

مردم از آتش بس و آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی استقبال می نمایند و از هر دو طرف می‎خواهند که دیگر جنگ بس است. این درحالیست که حمایت شورای عالی صلح از کاروان های صلح خواهانه مردم افغانستان، مردمان صلحدوست جهان را وادار ساخته است تا از پروسه صلح درافغانستان حمایت همه جانبه نمایند چنانکه قوماندان جدید نیروهایی نظامی امریکا برای افغانستان از تدابیر و دستیابی به مذاکره و صلح در افغانستان خبر میدهند.

گروه تماس نیز طی نشستی در باکو پایتخت آذربایجان اهمیت تأمین صلح و ثبات در افغانستان را به مشابه تأمین صلح و ثبات در کشور های منطقه وانمود ساختند و حمایت قاطع کشورهای عضو این گروه را از پروسه صلح به مالکیت افغان ها اعلام کردند.نماینده دایمی امریکا در سازمان ملل متحد بتاریخ هفتم سرطان گفت: کشورش از پاکستان جداً تقاضا دارد که به تروریستان پناه گاه های امن ندهد.

فراخان تحلیل گر پاکستانی گفته است شامل شدن پاکستان در لیست خاکستری باعث به میان آمدن فشار شدید بر پاکستان خواهد شد، چراکه امریکا خواهان همکاری این کشور برای به میان آمدن صلح و آرامش در افغانستان است.

حقیقت مسلم است که صلح و ثبات در افغانستان آمدنی است، ولی بهتر این خواهد بود که کشورهای تمویل کنند، آموزش دهندگان فنون نظامی، فرستندگان انتحاری و انفجاری ها در افغانستان دست از اعمال ناسالم شان برداشته سهم شان را در برقراری صلح و ثبات در زادگاه آبایی ما طوریکه شایسته است ادا نمایند، در غیر آن بیشتر از این به انزوا خواهند رفت، زیرا اکنون نه تنها خواست مردم رنجدیده افغان صلح و ثبات دایمی در کشور ما می‎باشد، بل خواست کشورهای منطقه  فرا منطقه و جهانیان نیز است.

احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید