روزنامه ملی انیس

اهمیت نهال شانی در اسلام و نقش بارز آن در پاکی محیط زیست

گیاهان و درختان سهم بسزایی و نقش مهم در غذا، صحت انسان‎ها و حیوانات دارند ، محیط زیست را سرسبز و هوا را پاک می سازند ، متأسفانه، طوری که دیده می شود در بخشهای مختلف کشور جنگل ها و باغ ها از بین رفته و در داخل کشتزارهای مردم راه های خورد فرعی ساخته شده است.

هر فرد افغان با فرا رسیدن فصل بهار باید یک یا چند نهال‎را غرس نمایند ، زیرا غرس نهال ها یک کار حیاتی برای صاف و سرسبز داشتن محیط زیست و بهبود اقتصاد پنداشته می شود  مردم در سراسر کشور در بخش های مختلف کشور به ویژه شهرکابل بایست نهال غرس نموده و این روند در هر بخش کشور انجام شود.

آگاهان محیط زیست   همواره هشدار می دهند که افغانستان در زمره کشورهای قرار دارد که از آلودگی محیط زیست تعفن هوا رنج می برد ، کثرت فابریکه ها ، کارخانه ها و شرکت های بزرگ در سایر کشورها عامل بزرگ آلودگی محیط زیست و هوا است ، اما محیط زیست و هوای افغانستان از مواد کیمیاوی و بیولوژیکی که از جنگ ها ناشی می شوند آلوده و متعفن گردیده است.

آلوده شدن محیط زیست از عوامل عمده افزایش بیماری های مهلک و خطرناک شمرده می شود ، از دیدگاه آگاهان عرصه های صحی همین اکنون تعداد زیادی از هموطنان ما به همین دلیل شکار بیماری های گونه گون شده اند ، اما چون غرس نهال ها نقش مهم در پاکسازی محیط زیست و هوا دارد باید روند نهال شانی برای همیش ادامه یابد .

 نهال شانی نه تنها شفافیت محیط زیست را تضمین می کند بلکه فواید زیاد اقتصادی نیز دارد    بیشتر۷۰ درصد هموطنان
ما شغل زراعت دارند و از این طریق حوایج خود را برآورده می سازند، اگر ما توجه بیشتر برای پیشرفت زراعت بکنیم و این سکتور را مدرن و عصری بسازیم، از یک سو از احتیاج به دیگران رهایی حاصل می نماییم و از سوی دیگر ریشه های اقتصادی کشور را تقویت می‎خشیم.

نهال شانی بر علاوه از پاکسازی محیط زیست و فواید اقتصادی ، در آخرت ثواب نیز دارد، رسول الله(ص) فرموده است : هر کسی نهالی بکارد که از او انسان و پرنده و چهارپای استفاده بکند ، برای او صدقه است ( مسند امام احمد ) .

حاصل اینکه نهال شانی ثواب اخروی ، فایده دنیوی و صحتمندی و تندرستی را به بار می آورد ، لهذا باید به کاشت درخت و نهال ها توجه زیادی داشته باشیم .

قابل اذعان است که نهال شانی یکی از سنت های دیرین مردم کشورما است و همه ساله نهال های مثمر وغیر مثمر، هم از سوی دولت و هم از جانب مردم به منظور سرسبزی منازل، باغ ها  کوچه ها و جاده های شهرغرس می شوند و این مأمول در تمام ولایات کشور در فصل بهار ادامه می یابد.

محمد مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید