روزنامه ملی انیس

اهمیت غذایی خرما بر صحت انسان

ازعبدالله بن عمرروایت شده است که رسول الله «ص» فرمودترجمه: «درمیان درختان،درختی وجود دارد که برگهای آن نمی ریزد واین درخت شبیه فرد مسلمان است. به من بگویید آن درخت کدام است؟ا» اصحاب نام درختان بیابان را ذکرمی کردند.عبدالله می گوید: به ذهنم خطورکرد که درخت خرما است.اما خجالت کشیدم آنرا  بگویم. صحاب گفتند: ای رسول خدا به ما بگویید آن کدامین درخت است؟

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود::«آن درخت،نخل است.»

دریکی از کشور های صادرکنندۀ خرما کنفرانس برپاشد ودرآن تحقیقی دربارۀ مشابهت درخت خرما با انسان ارائه شد.درآن تحقیق آمده بود: تنه آن همانند انسان، راست ودارای نروماده است.فقط درصورتی به بار
می نشنید که عمل القاح بر روی آن صورت گرفته باشد، چنانچه که اگر سرآن قطع شود ویا به قلب آن صدمه و آسیبی وارد شود ازبین می رود.و اگرشاخه ای ازآن بشکند دیگر قابل تعویض یا ترمیم نیست. تنه آن پوشیده از لیف است که به موهای بدن انسان شبیه است.درجهان بیش از(۹۰) میلیون اصله درخت خرما وجود دارد که انسانها به ویژه روزه داران درماه رمضان از آن تغذیه می کنند
. خرماه دررمضان فواید بیشتری دارد.

یکی ازدانشمندان می گوید:روزه گرفتن،بارمسئولیت و وظیفه دستگاه گردش خون، قلب ورگها را کاهش می دهد. به طوری که نسبت چربی واسیدها درخون به پایین ترین حد خون می رسد. این امرباعث حفظ فرد ازابتلا به تصلب شرایین(گرفتگی وسخت شدن رگها) ودرد مفاصل
می شود. همچین سبب استراحت کلیه ها ودستگاه دفع ادرار می شود. به گونه ای مواد زاید حاصل از هضم غذا را کاهش می دهد،قند کبد را به حرکت در می آورد.درنتیجه چربی های ذخیره شده درزیر پوست نیز تجربه می شوند. به همراه آن پروتیئن ماهیچه ها نیز به حرکت درمی آید.بنابراین روزه یک دوره پیشگیری سالیانه است که فرد را از مبتلا شدن به بسیاری ازبیماری ها حفظ می کند وبرای بعضی ازبیماری های دوره درمان به شمارمی آید.علاوه براین باعث حفظ فرد ازعوارض پیری است که ازخستگی مفرط دراعضا ناشی می شود
.

به همین دلیل پیامبر(صلی الله علیه وسلم) درماه رمضان به وسیله خرما افطارمی کردند.ازانس بن مالک روایت شده است که گفت:«پیامبرصلی الله علیه وسلم قبل ازاینکه نماز(مغرب) را بخواند، به وسیله چند دانه خرما افطارمی کردند. اگر خرمای خوب نداشتند ازچند حبه خرمای خشک استفاده می کردند.

ازسلمان بن عامر ضبی روایت شده است که پیامبر(صلی الله علیه وسلم) فرمود:

ترجمه: «هرگاه یکی از شما [خواست] روزه اش رافطارکند این کاررا باخوردن خرما انجام دهد.اگر خرمایی نیافت پس با آب این کاررا انجام دهد.زیرا آب پاک کننده است.»

خرمایی که فرد روزه داربه همراه آب می خورد،دارای۷۵% مواد قندی مونوساکارید با قابلیت هضم آسان وجذب سریع است.طوری که قند خرما درکمتراز ۱۰ دقیقه ازدهان به خون منتقل می شود وبه سرعت مرکز احساس سیری در(هیپوتالاموس) مغزرا فعال
می کند وروزه داراحساس سیری میکند واگرپس ازآن غذایی بخورید، به صورت عادی آن را خواهد خورد و پرخوری نخواهد کرد.گویی درایام عادی(غیر ماه مبارک رمضان)به سرمی برد.اما هضم وجذب چربی ها بیش از ۳ ساعت طول می کشد
.

بنابراین روزه داربه هراندازه که بیشترغذای پرچرب میل می کند احساس سیری نخواهد کرد، اما احساس می کند شکمش پرشده است.میان سیری وپرشدن شکم تفاوت وجود دارد، سیرشدن مرکزاحساس سیری میکند حتی اگربه معده اوغذایی فراوانی وارد نشده باشد.اما احساس پرشدن معده چیزدیگری است.

پیامبر(صلی الله علیه وسلم) به وسیله چند دانه خرما روزه شان را افطارمی کردند. آنگاه نماز مغرب را می خواندند.سپس به تناول غذا می پرداختند.کسی که سنت پیامبر(صلی الله علیه وسلم) را عملی نسازد،خیروثواب فراوانی را در روزه، دین، سلامتی و
روحیه  اش ازدست داده است. این امریکی ازدلایل نبوت پیامبر
(صلی الله علیه وسلم) است.یکی از داکتران میگوید:حتی درغیرایام ماه رمضان باید میوه هایی را که دارای مواد قندی مونوساکارید هستند،قبل ازغذاهایی که بیشتر مواد تشکیل دهنده آن را چربی تشکیل می دهد، مصرف کرد
.

ابن القیم میگوید: «افطارپیامبر(صلی الله علیه وسلم) به وسیله خرما یا آب دارای حکمت وتدبیر بسیار لطیفی است.روزه باعث خالی شدن معده ازغذا میشود.کبد(محل ذخیره قند) درخود چیزی برای جذب نمی یابد تا آن را برای عضلات وسایراعضای بدن بفرستد.این درحالی است که قند ها سریع ترازهرماده دیگری به کبد می رسند وبرای آن خوشایندتراند.به ویژه اگر آن قند خرما باشد.زیرا جذب آن آسان تراست وبه وسیله آن کبد واعضا توان خود را بازمی یابند وازآن بهره مند میشوند.اگرخرما یافت نشد،نوشیدن چند جرعه آب سوزش معده وحرارت روزه را تعدیل می کند وآن را برای غذای پس ازآن آماده می کند وجلو شهوت فرد را می گیرد.»

خرما همچین دارای مواد پروتیئنی ترمیم کنندۀ بافت ها ودرصد کمی چربی است. همچین دارای پنچ نوع ویتامین اصلی مورد نیاز بدن است.علاوه براین دارای ۸ نوع   ماده معدنی اساسی است. ۱۰۰ گرام خرما درروزه ۲۰ درصد تا نیمی ازنیاز بدن به مواد معدنی راتأمین می کند.همچین خرما حاوی ۱۲ نوع اسید آمینا ومواد آرام بخش ونرم کننده است.یبوست (قبضیت) باعث به وجود آمدن۱۵۰ نوع بیماری می شود که خرما ازبه وجود آمدن آن جلوگیری می کند ودارای تأثیرات مثبتی درپیشگیری ازکم خونی وافزایش فشارخون است،به بهبود شکستگی ها کمک نموده، تسهیل کننده وآرام بخش است.تحقیقات علمی ثابت کرده است که خرما به وسیله میکروب ها آلوده نمی شود.زیرا نسبت بالای قند درآن، آب میکروب هارا(به طریقه اسمز)
می مکدوباعث خشک شدن آنها می شود.همه این مزایا ونتایج مثبت درخرما جمع شده است وبعضی از دانشمندان عناصر موجود در آن را ۴۷ مورد بر شمرده اند.آری!همان خرمایی که ما آن را می خوریم،اما از تاثیرات مثبت آن بر روی جسم اطلاعی نداریم
.

ویژگی دیگر خرما داشتن منیزیم است که تقریباً دربعضی میوه ها وجود ندارد.ودر برخی دیگربه مقداربسیاراند کی موجود است. برخی دانشمندان انهدام بیماری سرطان دربعضی ازواله ها را ناشی ازمصرف زیاد خرما توسط اهالی می دانند.

ویتامین ها: خرما دربردارنده ویتامین های بسیاری ازجمله ویتامین های  A،D ، B1وB2
می باشند
.

همانطور که قبلاً نیز بیان گریده،درخرما ماده ای وجود دارد که انقباضات رحم رامخصوصاً هنگام زایمان افزایش می دهد.این ماده شبیه اکسی توسی (oxytocin) می باشد. وکیلوخرما۳۴۷۰ کالری حرارت دربر دارد واین مقدارخیلی بیش از نیازبدن یک انسان بالغ دریک شبانه روز است.

سحر احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید