روزنامه ملی انیس

انفجار در انبار پتاقی در مسکو

انفجار در یک انبار پتاقی در مسکو نگرانی آفرید.
حدود ۱۵ تُن پتاقی آتش گرفتند و برای چند ساعت سر و صدا و دود ایجاد کردند.
سه هلیکوپتر به پرتاب آب از طریق هوا وارد اقدام شدند اما این آتش‌سوزی ادامه یافت.
بر اساس گزارش‌ها، سه کارمند اطفاییه و یک مسئول انبار در رویداد زخم برداشتند.
تا هنوز انگیزۀ آتش‌سوزی مشخص نشده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید