روزنامه ملی انیس

انتقال کمک‌های صحی جمهوری آذربایجان به کابل

محمولۀ بزرگی ازکمک‌های صحی جمهوری آذربایجان به کابل اتقال شد.
در مراسم تسلیم گیری این محموله کمکی، محمد شاکر کارگر رئیس عمومی دفتر ریاست جمهوری، از این کمک به موقع و حایز اهمیت جمهوری آذربایجان و سایر کمک‌های آن کشور مراتب قدر دانی رئیس جمهوری کشور را ابراز کرد. کارگر گفت، کشور دوست جمهوری آذربایجان در عرصه‌های مختلف در مواقع ضروری همواره در کنار مردم و دولت افغانستان قرار داشته است که اینک به ادامه همکاری‌های‌ همیشگی شان این محمولۀ حاوی کمک‌های صحی را در امر مبارزه با ویروس کرونا به دولت و مردم افغانستان انجام داد. او هم‌چنان گفت: «این مواد بهداشتی‌ را رئیس جمهور آذربایجان به دولت افغانستان کمک کرده است که این مواد بهداشتی را وزارت صحت‌عامه در جا‌های مورد نیاز توزیع خواهد کرد.»
این محموله کمکی شامل ۲۴ تن مواد طبی (لباس محافظتی، ماسک، تب سنج و سایر مواد طبی) است.
محموله یادشده به مسئولان وزارت صحت عامه تسلیم داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید