روزنامه ملی انیس

انتخابات یک برنامه ملی و دموکراتیک است

از آغاز کارزار های انتخاباتی در کشور یک ماه می گذرد، اما دیده می شود که این کارزارها آنچنانی که انتظار می رفت، کمرنگ است و به جز از چند ستاد و یا تیم انتخاباتی، سایرین سکوت نسبی را اختیار کرده اند.

هرچند تقویم انتخابات ریاست جمهوری دو دور نظر به مشکلات تخنیکی که از کمیسیون مستقل انتخابات گزارش شد به تعویق افتاد، اما مسئولان تازه گماشته شده این کمیسیون، انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ ۶ میزان سال روان برنامه ریزی و اعلام کردند و کارزارهای انتخاباتی نیز میان هفده دسته انتخاباتی از شش اسد سال جاری، رسماً آغاز شد، مگر از این میان چند تیم معدود انتخاباتی در این مدت توانستند همایش های بزرگ مردمی را برگزار نمایند، اما چنانیکه انتظار می رفت برنامه های شان سرتاسری نبوده و صرف محدود به کابل و یا یکی دو ولایت بوده است که دلیل کمرنگ بودن پروسه پیکارهای انتخاباتی پرسش هایی را در افکار عموم خلق کرده است.

آگاهان امور سیاسی به این باور اند که دو مسأله می تواند بر این روند ملی تأثیر بگذارد، یکی گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان و دیگری تبلیغات حلقات معلوم الحال در رابطه به آینده سیاسی کشور.

در حالی که در رابطه به صلح و انتخابات دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضع خود را قبلاً مشخص و واضح کرد و به این باور است که انتخابات یک برنامه ملی می باشد و برگزاری آن روند صلح و گفتگوهای سیاسی را بیشتر از هر زمان دیگر تقویت خواهد نمود، زیرا یک دولت منتخب می تواند با قدرت و قوت بیشتر نسبت به آینده سیاسی کشور، تصمیم بگیرد.

از این رو دسته های انتخاباتی باید از فرصت پیش آمده استفاده اعظمی ببرند، زیرا آغاز کارزار های انتخاباتی در حقیقت دموکراسی نوپای کشور را تقویت و زمینه را برای حکومت مردم سالار مساعد می سازد و از سویی هم این کاندیدان می توانند با ارائه برنامه ها و راهکار های مدون، دور کارزار انتخاباتی را مؤفقانه به پایان برسانند، زیرا کمپاین و کارزارهای انتخاباتی است که شهروندان را به مراکز رأی دهی می کشاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید