روزنامه ملی انیس

انتخابات، روندی که باید در پناه وحدت ملی حمایت شود

انتخابات یک روند ملی است که باید مورد حمایت قرار گیرد درحالیکه هر نوع حرکت سبوتاژ گرانه در برابر آن صدمه جبران ناپذیری برای مردم و آینده سیاسی کشور خواهد داشت روز شنبه ائتلاف بزرگ ملی که متشکل از احزاب سیاسی و جریان های سیاسی است درب دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در ولایت های کندهار هرات  و بلخ بستند و تهدید کردند که دفاتر این کمیسیون را در ۲۰ ولایت دیگر نیز می بندند.

اعضای این ائتلاف تاکید دارند تا زمانیکه اصلاحات در نظام انتخابات وارد نگردد آنها مانع کار کمیسیون انتخابات خواهند شد.

آوردن تغییرات در نظام انتخاباتی بایومتریک شدن انگشت رأی دهندگان درزمان برگزاری انتخابات ٬خواست های اصلی ائتلاف بزرگ ملی را تشکیل میدهد.

بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون در سه ولایت یادشده، دنباله حرکتی است که نامزدان حذف شده در کابل انجام دادند و با بستن در٬ دفتر مرکزی کمیسیون و با بر پا نمودن خیمه تحصن بر پذیرفته شدن خواست های شان از سوی حکومت تأکید داشتند، مگر سرانجام پولیس به این معضل خاتمه بخشید.

باور ها بر این است که اعتراض مظاهره، تحصن و یا هر حرکات مدنی دیگر که در قانون تسجیل یافته حق هر شهروند کشور است مگر نباید تا جای پیش رفت که یک پروسه ملی را در گرو خود گرفت و آن را سبوتاژ نمود.

درست که خلا ها و کاستی های در کار کمیسیون وجود دارد خلاها و کاستی های که یا زاده بی مدیریتی و مشکلات اداری است و یا هم زاده شرایط و زمان، مگر آنچه مهم است حمایت از یک روند ملی است در شرایط دشوار کنونی که کشور نیاز به وحدت، همگرایی و همآهنگی دارد دیدگاه و برنامه های سبوتاژ گرانه فقط مسیر حرکت را دشوار میسازد
و بس .

برخی فعالان مدنی مطرح ساخته اند که دولت، احزاب سیاسی و کمیسیون انتخابات در وجود دیدگاه اختلافی روند انتخابات را در گروگرفته اند که نتیجه آن جزبه تعویق و تاخیر در زمان برگزاری انتخابات حرف دیگری بوده نمی تواند در حالیکه بازنده اصلی در این بازی و کشید گی ، مردم و دموکراسی نیم بند در کشور است.

بهتر است که از انتخابات به عنوان یک روند ملی در چوکات وحدت ملی حمایت شود و با حرکت های مردمی این روند را از تعرض و دست اندازی  ها حفاظت کرد.

زیرا بسته کردن دروازه دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نقض قانون اساسی است و در هیچ ماده از قانون چنین موارد موجود نیست. 

ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید