روزنامه ملی انیس

انارکلی هنریار: اختلاف ها در ولسی جرگه به خیر و صلاح مردم نیست

پس از گشایش دور هفدهم شورای ملی، دو دور انتخابات جهت تعیین رئیس ولسی جرگه  برگزار گردید ولی اختلافات میان اعضای ولسی جرگه به خاطر نتایج رأی دهی به وجود آمد که تااکنون پابرجاست به تازگی فاروق وردک وزیر دولت درامور پارلمانی گفته است که اگر تنش ها به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه حل نشود حکومت این موضوع را به ستره محکمه افغانستان راجع خواهد نمود. خبرنگار روزنامه ملی انیس در این زمنیه صحبت هایی را با چند تن از صاحب نظران انجام داده که نشر می گردد.

در نخست انارکلی هنریار عضو مشرانو جرگه به ارتباط به بحران ولسی جرگه افغانستان گفت: اختلافات میان اعضای ولسی جرگه کاری خوبی نیست.

 پارلمان افغانستان متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد با آنکه مشرانو جرگه فعالیت دارد ولی دو ماه می شود که ولسی جرگه بالای کرسی ریاست این جرگه جنجال دارند و این سبب شده تمام مواردی که ضرورت به فیصله ولسی جرگه و مشرانو جرگه دارد در جای خود جامد باقی بماند.

من فکر می کنم که بهتر است به خاطر پایان دادن اختلافات بالای کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان موضوع به  ستره محکمه کشور راجع شود تا ستره محکمه در این مورد نظر خود را ارائه نماید زیرا فیصله ستره محکمه مرعی‎الا جرا است. همچنان از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این عرصه نظر خواسته شود تا مشکل بوجود آمده به شکل بنیادی و به زودترین فرصت حل گردد. من فکر می کنم که این جنجال مایه شرم است ما روند صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده را پیش رو داریم باید در این عرصه ها کار و فعالیت های بیشتر انجام
شود اما متأسفانه تا حال نمایندگان مجلس به سر کرسی ریاست ولسی جرگه اختلاف دارند و این کار به خیر و صلاح مردم افغانستان نیست.

تقاضای من از حکومت افغانستان این است که باید به خاطر حل این اختلافات مداخله کند و قضیه را به ستره محمکه کشور رسماً محول کند تا این موضوع حل شود.

شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد گفت: کار های داخلی کمیسیون های ولسی جرگه باید مطابق قوانین  طرزالعمل ها و لوایح که وجود دارد به پیش برود.

اختلاف هایی که به خاطر کرسی ریاست ولسی جرگه به میان آمد تمام امیدواری های مردم را از بین برد.

زمانی که انتخابات به منظور تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان صورت می گرفت یک سلسله کار های خلاف در داخل ولسی جرگه رخ داد.

توزیع پول به خاطر رسیدن یک فرد در کرسی ریاست ولسی جرگه و رقابت کردن فرد دیگر با وی، از سوی دیگر،عدم گذشت و فکر خودی آن ها که صرف به خاطر رسیدن به کرسی و قدرت پارلمان با هم رقابت می کنند.

از سویی هم فکر آنها فکر مردمی نیست که به حیث رئیس ولسی جرگه برای مردم افغانستان خدمت کنند. لهذا این اختلافات را دوام می دهند و اختلاف ها سبب شده تا کار در داخل ولسی جرگه معطل شود.

من فکر می کنم که این ها با هم بنشینند و موضوع را حل کنند در غیر آن با این جنجال ها نمی توانند مشکلات را حل کنند و مشکلات حقوقی بیشتر به بار
می آید.

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی دراین مورد چنین گفت:به نظر من در شرایط کنونی مشکل است که توافق میان اعضای ولسی جرگه به خاطر رفع این جنجال بوجود آید زیرا مسئله به شدت قومی شده است.

این ها تنها تأثیر بسیار منفی روی انتخابات رئیس ولسی جرگه نگذاشتند بلکه روی روندی که این مردم باید به مدت چندین سال با هم بنشینند و کار کنند روی این مسئله نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.

ما هنوز شاهد کشمکش های قومی هستیم که سبب مشکلات در رابطه به قانون گذاری خواهد شد.

پارلمان تحت تأثیر گرایش های قومی قرار گرفته اگر از این مشکل بیرون بیاییم بر مشکلات دیگر فایق خواهیم آمد.

وی به ارتباط این که کدام راهکار به خاطر حل این مشکل روی دست گرفته شود گفت: کسانی که آمدند هر کدام آن ها با تقلب آمدند ما شاهد جریان ها بودیم که چی مشکل در انتخابات پارلمانی افغانستان به پیش آمد و زمان شمارش آرا چقدر طول کشید.

من هیچ امیدی ندارم که ازاین پارلمان بتوانیم چیزی به دست بیاوریم و مشکلات حل شود حتا اگر رئیس جمهور این موضوع را به قوه قضائیه محول کند این کار نیز خلاف قانون می باشد و حتی اگر بخواهیم از این راه مسئله را حل کنیم در آن صورت قناعت همه حاصل نخواهد شد.  

 خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید