روزنامه ملی انیس

امنیت خواست شهروندان کابل

از سالهاست که مردم افغانستان در کل و شهروندان کابل به طور اخص از ناحیه نبود امنیت، دچار مشکلات زیادی هستند. از تجار و کسبه کاران گرفته تا افراد عادی در این اواخر با معضل بدامنی و دزدان حرفه‌ای به ستوه آمده بودند، وضعیت در شهر کابل به حدی ناگوار شده بود که حتی چند تن از جوانان به خاطر موبایل توسط جانیان و جنایتکاران بی رحم به قتل رسید.
رهگیری و اخاذی در کوچه و پس کوچه‌های شهر کابل تقریباً زبانزد عام گردیده بود به حدی اگر یک عضو خانواده با اندکی تاخیر یا بعد از شام به خانه نمی رسید، همه اعضای خانواده را بیم و دلهره فرا می گرفت و سرانجام کار به جایی رسید که باشندگان شهر کابل مجبور شدند از طریق شبکه های مجازی صدای خود را به گوش مسئولین امور برسانند.
خوشبختانه این سرو صداها نتیجه داد و مسئولین حکومت به ویژه محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاون نخست خویش را برای مدتی مسئول تأمین امنیت شهر کابل ساخت که این گزینش با استقبال گرم مردم و شهروندان کابل مواجه شد.
هم زمان با حمایت مردم از این اقدام رئیس جمهور کشور، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری دیروز خطاب به مجرمانی که امنیت کابل را برهم می‌زنند هشدار داد و گفت، مجرم دو انتخاب دارد: «عقب میله زندان یا آدم شدن»
موصوف در فیسبوک خود نوشته است: «سال‌هاست از موترهای بی اسناد شکایت وجود دارد. یکی از مشکلات در ردیابی مجرمین همین معضله است. در جلسه هفت صبح یکشنبه فیصله شد که موترهای بی اسناد مصادره می‌گردد. امید است مالیه بپردازید و موترهای خویش را قانونمند سازید و یا موترهای شما پس از توقف در خدمت پولیس قرار می‌گیرد. احتمال دیگر این است که دولت موتر های بی اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین قانونمند ساخته و به ورثه شهدا توزیع نماید. انتخاب با شما است.»
معاون نخست ریاست جمهوری از شهروندان کشور خواسته است به خاطر تأمین امنیت با نهادهای کشفی و امنیتی همکاری نمایند، زیرا تا زمانی که مردم بر سکتور امنیتی اعتماد و با آنان از نزدیک همکاری نکنند، شناسایی مجرمین و کشاندن آنان به پشت میله های زندان آسان نخواهد بود.
در مقابل شهروندان کابل نیز ضمن استقبال از هشدارها و پیام‌های معاون نخست ریاست جمهوری در رابطه به مجرمین و دزدانی که امنیت روحی و روانی آنان را برهم زده است، از مسئولان امنیتی به ویژه امرالله صالح می‌خواهند که به جای شعار، عمل کنید. آنانی را که باعث بدامنی و ناامنی در شهر کابل و سایر نقاط کشور می شوند، عملاً مطابق دساتیر دین مقدس اسلام به پنجه قانون بسپارید، تا از یکسو پند عبرت برای سایرین گردد و از جانب دیگر مردم درد دیده و رنج کشیده افغانستان، دست کم به زندگی روزمره خود با خاطر آرام رسیدگی کرده بتوانند.
در عین حال، آگاهان امور نیز به این باور اند که مردم از سالیان متمادی شعارهای زیادی را شنیده اند، اما این بار که هشدار جدی و کوبنده آنهم از آدرس معاون نخست ریاست جمهوری به مجرمین و قانون شکنان صادر می گردد، اگر با عمل همراه گردد، نه تنها امنیت به صورت درست آن تأمین خواهد شد که اعتماد متقابل دولت و ملت را بیش از هر زمان دیگر تقویت خواهد نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید