روزنامه ملی انیس

امضا پروتوکول ششم به منظور تمدید شش ماهه موافقت‌نامه‌ اپتا

پروتوکول تمدید شش ماهه موافقت‌نامه‌ تجارت ترانزیتی افغانستان – پاکستان (اپتا) در یک نشست آنلاین میان نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی ‌افغانستان و رزاق داوود مشاور ارشد تجارت و سرمایه ‌گذاری نخست وزیر پاکستان به امضاء رسید.
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت می‌گوید کار روی موافقت‌نامه جدید اپتا هم اکنون از سوی تیم‌های تخنیکی دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان و پاکستان جریان دارد و تاکنون ۹۵ درصد کارآن پیش رفته است.
وزیر صنعت و تجارت می‌گوید با امضای اپتای جدید ما شاهد تحولات مثبت در تحقق و ارتقا روابط تجارتی- ترانزیتی افغانستان و پاکستان خواهیم بود.
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در این نشست همچنان از مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری صدر اعظم پاکستان را جهت حل موارد باقی مانده توافقنامۀ اپتا به کابل دعوت کرد.
از سوی دیگر هم رزاق داوود مشاور ارشد تجارتی و سرمایه گذاری نخست وزیر پاکستان گفت که نهایی شدن روند تعدیل اپتا به نفع تجارت و ترانزیت میان دو کشور با کشورهای آسیایی میانه و جنوب آسیا می‌باشد.
داوود همچنین افزود که در ماه آینده میلادی به دعوت وزیر صنعت و تجارت جهت حل اختلافات باقی مانده تعدیل اپتا به کابل خواهد آمد.
در همین حال منصور احمدخان سفیر جمهوری پاکستان در کابل گفت که کشورش با جمهوری اسلامی ‌افغانستان پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی را دارد و تعدیل اپتا و نهایی شدن آن به نفع اقتصاد هردو کشور می‌باشد.
تمدید موافقت نامه اپتا برای شش ماه جهت جلوگیری از خلای حقوقی و چالش‌های ترانزیتی- تجارتی میان دو کشور به امضاء رسیده است.
تمدید شش ماهه موافقت‌نامه اپتا در چارچوب پروتوکول ششم, به تاریخ ۷ سرطان ۱۴۰۰ از سوی کابینه جمهوری اسلامی ‌افغانستان تأیید شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید