روزنامه ملی انیس

امضا در پای یک توافق صلح به عنوان شاهد، در حقیقت  تضمین کنندگان اجرایی این توافق خواهند بود

مردم افغانستان معتقد به  صلح جامع ، پایدار و با عزت اند و در رسیدن به چنین یک هدف می کوشندروند گفتگو ها،  میان امریکا و طالبان تا سرحد امضای یک توافقنامه صلح پیش رفته است و منابع متعدد،  امضای چنین یک توافق را در چند روز نزدیک حتمی می دانند.

این یک امید تازه برای مردم افغانستان است ،  تاشاهد پایان جنگ و بحران چهل ساله در کشور شان باشند.

این که، توافق طالبان با امریکا بتواند به نزاع خونین و دوامدار در این کشور خاتمه بخشد ثبات دوباره در منطقه اعاده خواهد شد به همان اندازه که امید ها در این بخش جوانه می زند، در گوشه های دیگر می تواند نگران آفرین هم باشد.

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید ( نمی‌شود پیروزی را در روند صلح ضمانت کرد و برای پیروزی روند صلح باید همگان تلاش کنند.)

هرگاه هدف اساسی مذاکرات با طالبان ، صلح در افغانستان و اعاده یی ثبات و رفع نگرانی های امنیتی در منطقه و فرا منطقه است باید به نقش کشور های منطقه هم در اعاده ثبات تأکید کرد.

از ویژگی های برجسته جنگ و خشونت جاری در افغانستان مداخله بیرونی و تضاد منافع شماری ازکشور ها در افغانستان است.

زمانی که بحث صلح و جنگ در افغانستان مطرح می شود کشورهای  زیادی صدا بلند می کنند و از منافع شان در افغانستان می گویند و حالا که بحث صلح و گفتگو ها میان امریکا و طالبان است ، این روند از سوی کشورها و سازمان های زیادی نظارت شده است.

وقتی که  امریکا و طالبان از امضای توافق نامه صلح سخن می گویند شماری از کشور ها آماده می شوند که به عنوان شاهد در پای این توافق امضا کنند ازروسیه، پاکستان و شماری ازکشور های حاشیه خلیج فارس  به عنوان کشور هایی یاد می شوند که شاهد این توافق خواهند بود.

امضا در پای یک توافق صلح به عنوان شاهد در حقیقت  تضمین کنندگان، اجرایی این توافق خواهند بود، آنان طبعاً تعریف روشنی از خشونت، هراس افگنی،  صلح وثبات دارند و مسئولیت های خود را در این خصوص درک می کنند.

با آگاهی از این که منازعه موجود در افغانستان در کنارعوامل داخلی ،  ابعاد خارجی هم دارد، امضا کنندگان توافق صلح با طالبان،  بایدتلاش کنند موانع که سد راه صلحدربیرون از افغانستان شده است، از میان بردارند ،  حل ابعاد داخلی معضل این کشور پیچیده نخواهد بود.

کشور های بیرونی همان گونه که منافع شان را در افغانستان نشانی کرده اند لازمی است که منافع افغانستان را نیز مدنظر داشته باشند و کاری نکنند که توافق صلح یک سند روی کاغذ باشد بل این کشور ها مسئولیت پذیر باشند، راه اجرایی این توافق را نیز جستجو کنند و از هر گونه تلاشی که این روند را خدشه دار کند،  جلوگیری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید