روزنامه ملی انیس

امضا تفاهم‌نامه گردشگری صحی با شرکت شهیر

وزیر صحت عامه دیروز تفاهم‌نامه یی را باشرکت  گردشگری صحی شهیر به امضا رسانید.

به اساس این تفاهم‌نامه شرکت شهیر سهولت هایی را در رابطه به اخذ ویزۀ کشور هندوستان معرفی بیماران به شفاخانه هایی که خدمات صحی با کیفیت را در هند عرضه می‌کند، در اختیار قرار دادن ترجمان برای بیماران، ارائه معلومات در پیوند به امکانات درمانی کشور هند برای بیمارانی که از افغانستان به هند می‌روند فراهم می‌کند.

به گزارش آژانس باختر: داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هنگام امضا این تفاهم‌نامه گفت:« شمار بیمارانی که از افغانستان برای تداوی به هند می‌روند آنان به دلیل نفهمیدن زبان، نداشتن آگاهی از شفاخانه های که از داکتران متخصص و شایسته برخورداراند، عدم آگاهی از هزینه تداوی و اخذ ویزه در داخل کشور به مشکلات مواجه اند. از همین رو وزارت صحت عامه برای حل این مشکلات تفاهم‌نامه یی را با شرکت گردشگری صحی شهیر برای بر طرف کردن این مشکلات امضا کرد.» هم‌چنان وزیر صحت عامه کشور اضافه نمود که با امضای این تفاهم‌نامه با شرکت شهیر نه تنها زمینه بهتر تداوی برای بیماران در کشور هند فراهم می‌گردد؛ بلکه از مصارف اضافی  درمان که مردم ما در هند پراخت می‌کردند جلوگیری می‌شود.

انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه در مراسم امضا این تفاهم‌نامه سخن‌رانی نمود و از تلاش های رهبری وزارت صحت عامه در راستای بهبود عرضه خدمات صحی قدردانی کرد.

او هم‌چنان امضای تفاهم‌نامه شرکت گردشگری صحی را یک اقدام نیک در پیوند به حل مشکلات مردم در زمینه درمان در کشور هند دانست و از مسئولین این شرکت خواست تا طبق تفاهمنامه برای مردم خدمات گردشگری صحی را ارائه کنند.

فرهاد لطیفی نمایندۀ شرکت شهیر در این مراسم گفت:« با توجه به چالش های بیمارانی که در کشور هند داشتند این شرکت ایجاد گردیده است. این شرکت دارای افراد مسلکی بوده که متعهد برفراهم نمودن سهولت های تداوی برای مراجعین می‌باشد.» 

ممکن است شما دوست داشته باشید