روزنامه ملی انیس

امضای موفقتنامه به ارزش ۵۰ میلیون دالر امریکایی

داکتر محمد همایون قیومی  سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنا دیروز موافقتنامه همکاری های انکشافی را به ارزش ۵۰میلیون دالر امریکایی با نیکولاج پیترسن ، سفیر دنمارک مقیم کابل امضا کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درمراسم امضای این موفقتنامه سرپرست وزارت مالیه پیرامون همکاری های اقتصادی کشور دنمارک صحبت کرد وگفت حکومت افغانستان از کمک کشور دنمارک صمیمانه قدر دانی میکند .

او همچنان بیان داشت که “هدف از موافقتنامه انکشافی سالهای (۲۰۱۸-۲۰۲۰ ) ، حمایت از بخش های حکومت داری خوب ، بخش زراعت و تحصیلات عالی ، حکومت افغانستان را برای دستیابی به کار آیی و خودکفایی کمک می نماید . “

درهمین حال سفیر دنمارک مقیم کابل  در رابطه به امضا  موافقتنامه ۵۰ میلیون دالری با افغانستان گفت:  ” افغانستان یکی از بزرگترین دریافت کننده کمک های انکشافی و بشردوستانه دنمارک می باشد که بودجه انکشافی سالانه این کشور برای افغانستان تقریبا ۷۰ میلیون دالر امریکایی میباشد و کمک امروزی بیانگر حمایت قوی دنمارک از افغانستان در یک موقع حساس است ، با وجود چالش هایی که افغانستان با آن مواجه است شاهد پیشرفت های نیز در زمینه حقوق زنان و تعلیم و تربیه هستیم .”

کمک های دنمارک برای افغانستان در مطابقت با چارچوب ملی صلح و انکشاف این کشور قرار دارد که هدف آن کاهش فقر با تمرکز بر تقویت سکتور خصوصی است که از طریق ده‎برنامه دارای اولویت تطبیق میگردد .

ممکن است شما دوست داشته باشید