روزنامه ملی انیس

امضای قرارداد انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت برق از ولایت ننگرهار به ولایت کنر

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان، قرارداد لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت برق از ولایت ننگرهار به ولایت کنر میان داوود نورزی رئیس دافغانستان برشنا شرکت و رامیش کمار معاون شرکت KPTL به امضاء رسید.
در مراسمی‌که بدین مناسبت بعد از ظهر دیروز از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد، ابتدا داوود نورزی رئیس دافغانستان برشنا شرکت صحبت کرد و ضمن تشکری از توجه رئیس جمهور بخاطر برق رسانی به تمام نقاط کشور، گفت که پروژۀ لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت برق از ولایت ننگرهار به ولایت کنر در زمان تعیین شده به پایۀ اکمال خواهد رسید.
پروژه متذکره ۳۰۰ میگاوات برق به هزینۀ ۲۹.۹ میلیون دالر در دو سال کاری تکمیل خواهد گردید که بیشتر از ۳۰ هزار مشترک رهایشی، صنعتی و تجارتی از برق آن مستفید خواهند شد و همچنان یک دهلیز برق به ولایت نورستان نیز از طریق‌این لین، گشوده می‌شود.
رئیس جمهور غنی در‌این مراسم از کارمندان شرکت برشنا بخاطر‌اینکه با تلاش‌های شبانه روزی شان برای مردم کشور در مرکز و ولایات برق رسانی می‌کنند، تشکر کرد و ابراز آرزومندی نمود که کارمندان زخمی‌این شرکت به زودی صحت یاب شوند.
رئیس جمهور گفت که فرزندان مردم بزرگ کنر در خط مقدم دفاع از وطن و مردم قرار دارند و از‌اینکه برق زیربنای زیربنا است، بناً طبق وعده، کار لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت برق از ولایت ننگرهار به ولایت کنر آغاز و به مردم‌این ولایت برق خواهد رسید.
وی افزود که کنر مهد نابغۀ شرق سیدجمال الدین افغان و زادگاه نویسندگان برجسته همچون سید بهاوالدین مجروح است و همچنان دریای‌این ولایت از افتخارات افغانستان می‌باشد که مدیریت آن در حال اجرا است.
رئیس جمهور غنی ضمن تبریکی به داوود نورزی که در شرایط خاص مدیریت مهمترین شرکت ملی را پذیرفت، از مسئولین شرکت برشنا خواست تا در تولید برق نقش برجسته به سکتور خصوصی بدهند و همچنان در استفاده از انرژی بدیل گام‌های اساسی بردارند.
وی با بیان‌اینکه توزیع برق باید عصری و با شرایط قرن ۲۱ عیار گردد، گفت که بل برق را قابل پیش بینی بسازید، ضایعات برق را مدیریت اساسی نمایید و امیدوارم پروژه‌های برق رسانی به تاخیر نه افتند.
رئیس جمهور از کارنامه‌های داکتر تتسو ناکامورا بخاطر‌اینکه دریای کنر را در خدمت مردم قرار داد، یادآوری کرد و گفت: با انتقال ۲۲۰ کیلوولت برق از ولایت ننگرهار به ولایت کنر؛ پوهنتون، شفاخانه و کنر جدید روشن خواهند شد و همچنان شاهد پیشرفت در زمینۀ دانش، زراعت و معادن خواهیم بود.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش از بانک انکشاف آسیایی تشکر کرد که بخش عمدۀ کمک‌هایش به افغانستان بلاعوض می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید