روزنامه ملی انیس

امضای دو قرارداد استخراج سنگ مرمر و پراورتین در حضورداشت رئیس جمهور غنی

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دو قرارداد جداگانه استخراج سنگ مرمر ننگرهار-کنر و پروارتین ولایت پروان، میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت نچرل ستون، دیروز به امضا رسید.
در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردید، عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت که بر اساس راه‌کار وزارت معادن و هدایت رئیس جمهور کشور که این وزارت از حالت مصرفی به عایداتی مبدل گردد، قرارداد دو پروژه آماده امضا است و پروژه های دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
سرپرست وزارت معادن و‌پترولیم گفت که پروژه سنگ مرمر در ولایت‌های ننگرهار و کنر موقعیت دارد و ساحه اکتشافی آن ۲۷ کیلومتر مربع می باشد.
همچنان ساحه اکتشافی معدن پروارتین ولایت پروان به ۶ کیلومتر مربع می‌رسد.
وی افزود که مدت اکتشاف این قراردادها سه سال در نظر گرفته شده است و قراردادی تعهد سپرده که در مدت یک سال آن را تکمیل نماید. همچان در تطبیق این پروژه ها برای حدود ۳۵۰ تن زمینه کار فراهم می‌گردد.
سپس، عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم و محمد آصف استانکزی قراردادهای سنگ مرمر ننگرهار-کنر و پروارتین ولایت پروان را امضا کردند.
رئیس جمهور غنی در این مراسم صحبت کرد و گفت که سرمایه‌گذاری های کوچک امروز نشانه حرکت بزرگ است. ارزش آن در این است که سرمایه‌گذاری های کوچک در تمام کشورها ماشین های حرکت استند و برای متشبثین متوسط و بزرگ راه را هموار می‌کنند.
رئیس جمهور کشور از رئیس شرکت نچرل ستون بخاطر سرمایه‌گذاری یازده میلیون دالری بالای دو فابریکه پروسس سنگ‌های نیمه قیمتی و‌ آغاز صادرات سنگ مرمر کشور به بازارهای جهانی، تشکر کرد و گفت که افغانستان صدها تن مرمر به رنگ‌های مختلف دارد که از این طریق عاید وافر به دست آمده می‌تواند و این گام مهم برای رسیدن به خودکفایی است.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که آغوش حکومت برای همه متشبثین به خصوص متشبثین و سرمایه‌گذاران مبتکر و آگاه از معیارهای بازارهای جهانی، باز است. تمام مشکلات سرمایه‌گذاران به صورت اساسی حل می‌گردد و بالای معادن کنر، پروان و تمام ولایات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید