روزنامه ملی انیس

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت صحت عامه

تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت صحت عامه در رابطه به تنویر افکار عامه و آگاهی از خطرات امراض ساری و وقایه آن، در حضورداشت داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور بعد از ظهر دیروز در قصر سپیدار به امضا رسید.براساس این تفاهمنامه که توسط فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و سیدآقا فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به امضا رسید، وزارت اطلاعات وفرهنگ از طریق رسانه های مربوط خویش در مورد خطرات ناشی از امراض ساری و جلوگیری از گسترش آن به استفاده از راهکارهای پیشگیرنده برای آگاهی مردم وزارت صحت عامه را همکاری می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید