روزنامه ملی انیس

امضای تفاهمنامه‌های ۵ پروژه از سلسله پروژه‌های انکشافی هندوستان

وزیر اقتصاد، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معین وزارت معارف وسفیر هندوستان مقیم کابل، تفاهمنامه‌های ۵ پروژه از سلسله پروژه‌های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی کمک کشور هندوستان برای افغانستان را، در حضور نمایندگان ولایت‌های بدخشان، کاپیسا، فراه و نورستان؛ در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، امضا کردند.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد گفت: ارزش مجموعی این ۵ پروژه ۲.۶ میلیون دالر است که به وزارت‌های معارف وتحصیلات عالی مربوط می شود.
او افزود: سه پروژه‌ای که به وزارت معارف ار تباط می گیرد، شامل اعمار دو مکتب در ولسوالی ماه می ولایت بدخشان واعمار یک مکتب در مرکز ولایت نورستان است.
وزیر اقتصاد همچنان گفت دو پروژه از مجموع ۵ پروژه که مربوط وزارت تحصیلات عالی می شود، شامل اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت فراه و اعمار سرک‌های داخلی پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا است.
عبدالتواب بالا کرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی وعبدالسبحان رووف، معین مالی واداری وزارت معارف با سپاسگزاری از کمک‌های هندوستان به ویژه در بخش‌های تحصیلات عالی ومعارف، تعهد نمودند که در راستای نظارت از تطبیق به موقع این ۵ پروژه تلاش می کنند.
در همین حال وینی کمار، سفیر هندوستان مقیم کابل از پروژه‌های اعمار ساختمان پارلمان افغانستان، بند سلما وساخت سرک‌ها به عنوان مهمترین کمک‌های این کشور به افغانستان یاد آوری نمود وافزود که اکنون تمرکز این کشور به تمویل پروژه‌های کوچک با تاثیرات بلند اجتماعی است.
در همین حال، انجنیر میر حیدر افضلی، نماینده مردم کاپیسا و عبداللطیف مراد، والی کاپیسا به نمایندگی از اعضای ولسی جرگه و والی‌ها، ازهمکاری‌های هندوستان در بخش‌های انکشافی، اقتصادی وظرفیت سازی در افغانستان سپاسگزاری نمودند.
به گفته وزیر اقتصاد، هندوستان در ۱۹ سال گذشته، بالاتر از دومیلیارد دالر در بخش‌های انکشافی واقتصادی به مردم افغانستان کمک کرده است.
او افزود که این کشور به سلسله همکاری‌هایش در بخش‌های انکشافی واقتصادی به افغانستان، حدود ۱۲۰ میلیون دالر را در سه مرحله از طریق وزارت اقتصاد تحت نام پروژه‌های انکشافی با تیرات بلند اجتماعی، کمک کرده است که این پول در قالب ۵۸۷ پروژه تنظیم شده و تا اکنون حدود هشتاد درصد این پروژه‌ها در ۳۴ ولایت افغانستان و بیشتر ولسوالی‌ها تطبیق گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید