روزنامه ملی انیس

اقدام شبکه زنان، یا بیداری مردم افغانستان

دور چهارم گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان، همچنان دومین نشست مسکو در عدم حضور تیم مذاکره کننده حکومت وحدت ملی و اظهارات غیر مسئولانه اعضای تیم مذاکره کننده گروه طالبان مبنی بر اضمحلال اردوی ملی کشور، نگرانی هایی را در میان مردم افغانستان به ویژه زنان به وجود آورده است، شبکه زنان افغانستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه خطاب به کسانی که در گفتگوهای صلح اشتراک می کنند تأکید نموده که باید آنان بدانند منحل شدن اردوی ملی کشور خط قرمز برای زنان افغانستان است و نباید به کسی اجازه این چنین کاری داده شود.

این نخستین نهاد مدنی است که در رابطه به اظهارات غیر مسئولانه عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده گروه طالبان با امریکا که اخیراً گفته بود: پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اردوی ملی نیز به خودی خود نیز منحل می شود.

هرچند رئیس جمهور غنی  در واکنش به این اظهارات در مراسم تقدیر از نیروهای خاص اردوی ملی گفت: این گفته ها نه تنها تخیل و وهم است، بلکه برای هر افغان روشن است که هیچ منسوب به خصوص کماندوها برای امتیاز و معاش نه، بلکه برای کشور، نظام و منافع ملی خود مبارزه می کنند، همچنان شماری از احزاب و شخصیت های سیاسی نیز انحلال اردوی ملی را خواست استخبارات منطقه خوانده و اردوی ملی را مدافع عزت و ارزش های معنوی و مادی کشور دانستند و گروه طالبان را وسیله در اختیار دشمنان دیرینه افغانستان دانستند، اما شبکه زنان افغانستان با درک مسئولیت از شرایط کنونی ثابت ساختند که آنان در مسیر درست سیاسی در حرکت اند و جبهه گیری در مقابل همچو اظهارات غیر مسئولانه را وظیفه ایمانی و وجدانی خود دانسته و خطاب به مردانی که در مذاکرات صلح شرکت می کنند، با آنان تأکید نمودند که باید به گونه آشکار بدانند که لغو نیروهای امنیتی کشور خط قرمز برای زنان افغانستان است که نباید از آن عبور کنند.

شبکه زنان افغانستان در اعلامیه خود با جدیت تذکار داده است که نیروهای امنیتی افغانستان نباید سیاسی سازی شوند و باید منحیث یک ساختار ملی که در آن زنان و مردان از ملیت های مختلف افغانستان سهیم اند، حفاظت شوند، زیرا این نیروها متعهد به تأمین امنیت
 کشور اند.

همچنان شبکه زنان در اعلامیه خود روی موضوع اساسی تماس گرفته و به اشتراک کنندگان همچو نشست ها، گوش زد نموده اند که در مورد حقوق زنان به صراحت صحبت کنند و این مسأله را واضح سازند که حقوق زنان به هیچ عنوانی، مورد معامله قرار نمی گیرد، افغانستان یک کشور اسلامی است و زنان در آن با درنظرداشت فرهنگ و ادب اسلامی زندگی می کنند، نیازی نیست تا زندگی زنان دوباره مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد.

این اعلامیه در حالی از سوی شبکه زنان افغانستان پخش و نشر می گردد که شماری از فعالان مدنی با گردهمایی گسترده در شهر مزار شریف نیز از طرف های گفتگو کننده خواستند که دیدگاه های مردم را در پیوند به تأمین صلح در نظر بگیرند، این فعالان از رنج های بیشمار زنان در دوران طالبان، یادهانی نموده و تأکید کردند که بازی با سرنوشت زنان غیر قابل قبول است.

روی این اساس شبکه زنان افغانستان با درک مسئولیت ملی و رسالت شهروندی خود با این اقدام روحیه ملی را در دیگر شهروندان کشور تقویت بخشیدند تا در مسایل ملی و سیاسی هیچ فردی از کشور بی تفاوت نماند و با بسیج ملی و همگانی تلاش کنند که دستآوردهای هجده سال گذشته به ویژه نقش زنان، فعالان مدنی، رسانه ها، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همچنان قانون اساسی که وثیقه ملی مردم افغانستان است را در نظر داشته و در راستای حفظ آن سعی و تلاش نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید