روزنامه ملی انیس

اقدام اخیر دولت، اعتمادسازی بوده است

دولت افغانستان در یک اقدام انسان دوستانه و حسن نیت سه عضو ارشد گروه طالبان را از زندان رها کردمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در یک اقدام غیر منتظره سه عضو ارشد گروه طالبان را از زندان آزاد کرده است  که می توان گفت٬این اقدام٬نشانه‎یی از حسن نیت دولت افغانستان  برای هموار کردن مسیر گفتگو مستقیم میان جناح های درگیر در کشور است.

حاجی ملی خان ، حافظ عبدالرشید و انس حقانی سه عضو ارشد گروه طالبان اند که به اساس هدایت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از زندان آزاد شدند.

این سه تن از چند سال به این طرف به دلیل سازمان دهی و مدیریت وقایع بی شمار تروریستی زندانی بودند. مگر دولت افغانستان در بستر جدید سیاسی٬ به رهایی  اعضای ارشد گروه طالبان اقدام کرد که باور و اعتماد میان جناح های در گیر در کشور شکل گیرد و روند سیاسی تقویت شود.

مسأله رهایی این سه تن٬ یک مسأله پیچیده و حساس برای دولت افغانستان بوده است. از چند سال به این طرف٬ چگونگی رهایی اعضای ارشد طالبان از زندان از سوی نهاد های داخلی و بین المللی مطرح شده است و رهایی آنان با تقویت روند سیاسی صلح در افغانستان پیوند داده شده بود.

مگر دولت افغانستان با در نظر داشت پیچیدگی هایی که در درون طالبان و به خصوص شبکه حقانی وجود داشت٬این سه عضو ارشد طالبان٬ همچنان درقید زندان باقی ماندند. سرانجام دولت افغانستان در یک اقدام حسن نیت٬ و به منظورتقویت روند صلح با آزادی آنان موافقه کرد و این سه عضو ارشد طالبان آزاد شدند.

مگر آزادی این سه تن با شروطی همراه است و رئیس جمهور در این خصوص وضاحت داده است

محمداشرف غنی در نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری بیان داشت (حاجی‎ملی‌خان فرزند والی خان عبدالرشید فرزند محمد و انس (حقانی) فرزند جلال‌الدین را که در زندان بگرام بودند به گونه مشروط رها می‌کنیم.  این تصمیم دشوار را در مشورت با شرکای بین‌المللی به ویژه ایالات متحده امریکا گرفتیم.)

او رهایی انس حقانی و دو عضو ارشد گروه طالبان را برای آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان جهت دست‌یابی به صلح و ثبات در کشور مهم عنوان کرد و افزودکه بر اساس یک راهکار مشخص، رهایی این سه زندانی سبب تشدید جنگ در کشور نخواهد شد.

این گفته های رئیس جمهور پاسخ به نگرانی هایی است که در خصوص رهایی این سه عضو ارشد طالبان در میان سیاستمداران و مردم وجود دارد.

این نگرانی ها تا اندازه هم موجه بوده می تواند٬زیرا در گذشته ها شمار زیای از طالبان که به دلایل گونه گون زندانی شده بودند اززندان رها شدند مگر دوباره اسلحه گرفتند ودر برابر نظام ایستاده شد و یا هم دست به انجام حمله های هراس افگنانه زدند.

مگر آنچنان که مقام های افغان می‎گویند٬ سه عضورها شده طالبان در کشور سوم حضور خواهند داشت حق سفر به کشور دیگر را نه دارند و نمی توانند دست به فعالیت های مسلحانه و یا تخریبی بزنند.

درهرحالت٬ اقدام اخیر دولت افغانستان یک حرکت در راستای اعتماد سازی میان جناح های در گیر در افغانستان و تقویت روند سیاسی در افغانستان است که باید به آن ا رزش داد .

حالا به مخالفان مسلح دولت افغانستان برمیگردد که دربرابرحسن نیت و اخلاق نیک سیاسی دولت افغانستان چه جواب دارند و برای آغاز گفتگو های سیاسی٬ با چه برنامه و راهکاری وارد عمل میشوند؟  

ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید