روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان نشست گروه تماس شانگهای را ریاست کرد

صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه و همتای قرغزستانی اش نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای را افتتاح کردند.به اساس معلومات دفتتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر:

چنگیز حیدر بیکوف، وزیر خارجه قرغزستان و صلاح ربانی وزیر خارجه کشوربه ایراد سخنرانی پرداختند و نشست گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان را افتتاح کردند؛ دو کشور ریاست مشترک این نشست را به عهده دارند، و این برای نخستین بار است که افغانستان چنین نشستی را ریاست می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید