روزنامه ملی انیس

افغانستان سه قرارداد مهم در بخش مدیریت آب امضا کرد

وزارت انرژی و آب افغانستان دیروز سپتامبر از امضای قرارداد سه پروژه عام‌المنفعه در بخش مدیریت آب خبر داد.

حمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، قرارداد پروژه ساختمانی تونل آبگردان بند بخش آباد ولایت فراه در غرب این کشور، پروژه تحکیم کاری لرسرخ ولسوالی کشک ولایت هرات و پروژه تحکیم کاری مسیر دریا در ساحه پیشغور ولسوالی خنج ولایت پنجشیر را با شرکت‌های ساختمانی «VISTAN INSAAT» ترکیه، نشنل گولد و شاه ولی تکنیکل امضا کرد.

این وزارت با نشر خبرنامه‌ای نوشت مدیریت آب به دلیل تغییرات اقلیمی و وابستگی مردم به زراعت از اهمیت زیادی برخوردار است و پروژه بند بخش آباد ولایت فراه یکی از پروژه‌های کلیدی این وزارت است که با اعمار آن بیش از ۶۸ هزار هکتار زمین تحت آبیاری قرار خواهد گرفت.

در این خبرنامه آمده است: «قرارداد پروژه ساختمان تونل آبگردان بخش آباد ولایت فراه از بودجه دولت افغانستان به ارزش ۱۱٫۸ میلیون دالر با شرکتVISTN INSAAT ترکیه به مدت ۱۵ ماه به امضا رسید. این پروژه دارای دو تونل اصلی می باشد که تونل اصلی دارای ۵۲۱ متر طول و ۸ متر قطر است. تونل فرعی این پروژه ۵۵۶ متر طول و ۵٫۵ متر قطر می باشد ».

در ادامه این خبرنامه آمده: «پروژه تحکیم کاری لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات به ارزش ۱۲ میلیون ۵۰۱ هزار افغانی با شرکت ساختمانی شاه ولی تکنیکل قرارداد شد که به مدت ۴ ماه تطبیق خواهد گردید. با تطبیق این پروژه از تخریب ۹۹۵ متر سواحل دریا، از تخریب ۱۲۰ جریب زمین زراعتی و از بیجاشدن ۳۵۰ فامیل جلوگیری می‌گردد».

وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد: «قرارداد پروژه تحکیم کاری مسیر دریا در ساحه پیشغور ولسوالی خنج ولایت پنجشیر به ارزش بیشتر از ۷۵ میلیون افغانی با شرکت ساختمانی نشنل گولد به امضا رسید. نمایندگان شرکت‌های مذکور هم در عملی کردن این پروژه‌ها در مدت تعیین شده و کیفیت مطمئن تعهد نمودند».

ممکن است شما دوست داشته باشید