روزنامه ملی انیس

افزایش تلاشهای سیاسی به خاطر تسریع  روند گفتگوهای صلح

با آنکه تلاش های سیاسی  برای تسریع روند گفت و گو های صلح درافغانستان شتاب بیشتر پیدا کرده است با آنهم این روند،  یک روند زمانگیر است و نباید توقع زود ساز آن  داشت در روز های اخیر تلاش های سیاسی برای سرعت بخشیدن به روند  گفت و گو های صلح در افغانستان بیشتر شده است.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری از هند،  چین،  سعودی  و امارت متحده عربی دیدن کرد،  وزیر خارجه امریکا به قطر رفت،  وزیر خارجه هند و وزرایخارجه کشور های آسیای میانه و افغانستان در سمرقند ازبکستان با هم دیدار کردند،  زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان به منطقه آمده است وملا برادر عضومعتدل گروه طالبان که طرفدار مذاکره با دولت افغانستان بود و به همین جرم، چند سال از سوی استخبارات پاکستان زندانی شد به جمع هیئت مذاکره طالبان در قطر پیوست بالاخره اینها همه نشانه هایی از سرعت یافتن تلاش های سیاسی برای حل معضل افغانستان است در همه این تلاش ها و دید و  وادید ها مساله افغانستان و گفت و گو های بین الافغانی مطرح شده و کشورهای ذینفع در قضیه افغانستان، تلاش کرده اند که در این روند منافع آنها رعایت شود.بحث صلح و جنگ در افغانستان با امیدواری هایی همراه است مگر  انچه مهم است  عدم آگاهی دقیق مردم از جزئیات این گفت و گو ها  است  در اینجا لازمی است  تادولت  مسئولیت های خود را در برابر ملت انجام دهد و بسا از واقعیت های تلخ و شیرین را که در این روند وجود دارد  با مردم شریک سازد تا از رسیدن آسیب های روانیبه مردم جلوگیری شود.موضع مقطعی و لجاجت آمیز طالبان و همچنان ورود بازیگران جدید خارجی در قضیه افغانستان  راه صلح را دشوار تر نشان میدهد آنچه در روند گفت و گو های صلح نمایان جلوه میکند رقابت کشور های بیرونی در آن است این کشور ها در فکر دور  زدن و یا به حاشیه راندن یک دیگر از این روند اند  و ترکیب نامتجانس  طالبان،  چند دستگی و پیوند هر دسته از این گروه با کشوری باعث شده است تا دیدگاه اختلافی میان طالبان بیشتر باشد.

چند دستگی و وجود دید گاه اختلافی میان طالبان ،  زمینه استفاده ابزاری ازاین گروه را در جنگ نیابتی و رقابت کشور های بیرونی مساعد ساخته و باعث طولانی شدن روند گفت و گو های صلح شده است.

باور ها بر این  است که تلاش های صلح یک روند فراگیر و زمانگیر است،  تا گروه‎های طالبان در یک محور واحد قرار نگیرند و افغان ها تلاش های  شان را برای دور نگهداشتن کشور شان از رقابت های منطقه‎یی هماهنگ نکنند نباید توقع زود رس صلح را داشت.پس لازم است تا طالبان ملی و افغانی فکر کنند و روی منافع ملی و دوری افغانستان از رقابت های منطقه یی تمرکز داشته باشند.  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید