روزنامه ملی انیس

افراد بالای ۵۰ سال برای دریافت واکسین کرونا مراجعه کنند

وزارت صحت عامه کشور می‌ گوید که روند تطبیق واکسین کرونا بر افراد بالاتر از ۵۰ سال، مهاجرین، بیجاشدگان و افراد دارای امراض مزمن را نیز آغاز کرده است.
دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که در حال حاضر ده کتگوری از افراد جامعه شامل روند تطبیق واکسین کرونا شده ‌اند.
به گفته او‌ این ده کتگوری شامل ۲۰ درصد نفوس کشور اند که قرار است در گام نخست واکسین کرونا دریافت کنند.
این درحالی است که به تازگی عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه ولایت هرات نسبت به شیوع موج سوم ویروس کرونا به ‌ویژه نوع جهش‌ یافته این ویروس (ویروس انگلیسی) در افغانستان هشدار داده است.
روند تطبیق واکسین کرونا در پنجم حوت آغاز شد پیش از این تنها کارمندان صحی، نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه‌ها و آموزگاران در اولویت تطبیق واکسین کرونا قرار داشتند.
افغانستان تا کنون نزدیک به یک میلیون دوز واکسین کرونا را از هند و سازمان کواکس براساس معلومات وزارت صحت عامه، طی نزدیک به چهل روز گذشته بیش از ۵۱ هزار نفر در سراسر کشور واکسین کرونا دریافت کرده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید