روزنامه ملی انیس

افتتاح فابریکه پروسس بادام در دایکندی

یک فابریکۀ پروسس بادام در شهر نیلی مرکز دایکندی دیروز افتتاح شد.
سیدعبدالواحد فیروزی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت که این فابریکه را مؤسسۀ اکسفام به هزینه ۶.۱ میلیون افغانی کمک استرالیا، در قریه سرخ بیدک مرکز آن ولایت ایجاد کرده است.
ضیا همدرد، والی دایکندی درافتتاح این فابریکه گفت که دولت‌هایی که پیشرفت کرده اند، زیر بنای شان زراعت بوده است و محصول درجه اول دایکندی بادام است که بادام دایکندی در نمایشگاه ملی مقام اول را ازآن خود کرده است.
رئیس زراعت دایکندی گفت که بادام که پیش از این صادر می‌شد، به بهای کم به فروش می‌رسید و در صورتی که بادام پروسس شود، به بهای دو برابر به فروش می‌رسد.
مسئول مؤسسه اکسفام در دایکندی گفت که در این فابریکه، زمینه کار برای ده زن مساعد شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید