روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلامیۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حملات تروریستی بالای مردم عام در خیبر پشتونخوا و بلوچستان

حکومت افغانستان تصریح می‌دارد که تروریزم به مثابۀ دشمن بشریت، همواره مردم را در هرکجا و بدون تفکیک مورد هدف قرار می‌دهد و افغانستان که در خط نخست نبرد با این پدیدۀ شوم قرار دارد، همه‌روزه دراین مسیر قربانی فراوان می‌دهد.

افغانستان به‌گونۀ مداوم برمبارزۀ مشترک و بدون ترجیح و تفکیک علیه تروریزم تأکید کرده و در عین‌حال از سایر کشورها چنین خواستی داشته است. زیرا حکومت افغانستان به این باور است که حمله بالای مردم، مقدسات و پروسه‌های دموکراتیک، در هیچ اصول، قوانین و موازین بشری قابل توجیه نمی‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید