روزنامه ملی انیس

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

دشمنان جنایتکار با حملۀ تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان شهر، شماری از فرزندان صادق این وطن را که در دفاع از کشور و حفاظت از مردم آمادۀ هر گونه مبارزه و فداکاری بودند، شهید و زخمی کردند.

گروه های تروریستی و حامیان بیرونی آنان با انجام این گونه حملات تروریستی، مورال عالی نیروهای قهرمان و شجاع امنیتی و دفاعی ما را تضعیف کرده نمی توانند، زیرا آنان در راستای سرکوب گروه های تروریستی، ارادۀ جدی دارند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور به مسئولان مربوط هدایت داد که با بررسی جدی چگونگی رویداد تروریستی  به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیدگی به موقع کنند.

محمد اشرف غنی با نکوهش عاملان  این رویداد، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان ابراز داشته و برای مجروحان شفای کامل از درگاه ایزد متعال تمنا می کند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید