روزنامه ملی انیس

اعلامیه ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به استعفای وزیر امورخارجه کشور

صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یکی از چهره‌های موثر و تابناک سیاست افغانستان بعد از یک دوره کار و خدمت صادقانه در وزارت امورخارجه به دلیل مداخله‌های مغرضانه، خلاف اصول و منافع کشور از سوی ارگ ریاست جمهوری از وظیفه‌اش استعفی داد.

ما از خدمات و تلاش‌های سازنده و خستگی‌ناپذیر صلاح‌الدین ربانی در مدیریت سیاست خارجی و نمایندگی از افغانستان در سطح بین‌المللی قدردانی می‌کنیم و او را یکی از وزرای موفق کشور می‌دانیم که به رغم مداخله‌های بی‌مورد و ایجاد نهادهای موازی از سوی ارگ ریاست جمهوری در عرصه سیاست خارجی و اداره وزارت امورخارجه، توانست موفقانه سیاست خارجی و وزارت امورخارجه را اداره نماید و از کشور و منافع آن با حضور فعال در سطح بین‌المللی نمایندگی و دفاع کند.

ما به این باوریم که ایجادنهادهای موازی، مداخله‌های بی‌مورد، تضعیف نهادها، برخورد دوگانه و سلیقه‌یی با مسئولان و نهادهای کشوری افغانستان را در این مرحله‌ی‌تاریخی بیش‌تر از پیش تضعیف می‌نماید، مانع حکومت‌داری موثر و اصلاحات می‌گردد، برمشکلات کشور ‌می‌افزاید و زمینه‌های اختلاف و گسست ملی را فراهم می‌سازد.

برای سربلندی افغانستان و عبور از بحران‌هایی‌که کشور در این مرحله با آن مواجه است و دست یافتن به صلح و رفاه نیازمند تقویت‌نهادهای ملی، احترام به قوانین کشور، ارج‌گذاری به شخصیت‌ها و تحکیم پایه‌های وحدت ملی و هم‌دلی میان مردم با عزت و سربلند این سرزمین هستیم.

با ارج‌گذاری به خدمات شایسته صلاح‌الدین ربانی و همکاران وی در وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان برای ایشان در خدمت‌گذاری به مردم افغانستان و پیش‌برد مسئولیت‌های بعدی موفقیت و سربلندی آرزو می‌کنیم.

داکتر عبدالله عبدالله

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید