روزنامه ملی انیس

اظهار امتنان مشاور امنیت ملی از نیروهای امنیتی بدخشان

مشاور امنیت ملى افغانستان مى گوید که طالبان و گروه هاى تروریستى در بدخشان کوبیده شده ومهمترین مراکز شان را از دست داده اند. وى در جریان سفرش به این ولایت گفت که باز پس گیری یمگان وردوج و کران منجان پیام واضحى به گروه هاى مخالف دارد که در خاک و زمین ما جایى ندارند. وى از مردم محل بطور اخص تشکر، کرد که نیروهاى امنیتی و دفاعى کشور شان را حمایت نموده تا مناطق شان از دست دشمنان نجات یابد.

آقای محب همچنان گفت که مقامات امنیتی بدخشان به دلیل فعالیتهای خوب اخیر شان تقدیر خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید