روزنامه ملی انیس

اطمینان مشاور امنیت ملی بر تأمین امنیت پروژه  پایپ لاین تاپی

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور قبل از ظهر امروز با محمد مایرات امانوف رئیس پروژه پایپ لاین تاپی در دفتر کارش دیدار کرد.

هر دو طرف روی ارزیابی امنیتی پروژه متذکره بحث کردند و ابراز امیدواری نمودند که کار این پروژه به زودی در افغانستان آغاز گردد.

مشاور امنیت ملی کشور نیز از تامین امنیت این پروژه در مرحله ارزیابی و تطبیق اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید