روزنامه ملی انیس

اطلاعیه اداره ملی حفاظت از محیط زیست

اداره ملی حفاظت از محیط زیست و کمیسیون عالی جلوگیری از آلود گی هوا ، چهار کمیته اجرائیوی را با عضویت نمایندگان وزارت خانه ها و ادارات ذیربط ایجاد کرده است که اقدامات عاجل و عملی را برای از بین بردن منابع آلوده کننده هوا در داخل شهر کابل روی دست گیرند.این اداره با نشر این اطلاعیه از شهروندان کابل می خواهد که در صورت مشاهده هر نوع منابع آلوده کننده هوا، به خصوص تاسیسات دولتی ، غیر دولتی، پوهنتون ها، فابریکات ، بلند منزل ها ، سالون های عروسی، حوض های آببازی، داش های خشت پزی و سایر محلاتی که دود بیش از حد را انتشار و سبب آلود گی هوای شهر کابل می شود، محل دقیق آن را در اوقات رسمی با شماره شارت کود ۱۶۹ از طریق شبکه های اجتماعی وایبر و تلگرام با شماره ۷۴۵۶۴۲۸۲۰ تیم مفتشان محیط زیست سیار این اداره شریک و مسئولیت شهروندی شان را در قبال حفظ صحت و سلامت خود و دیگران ادا کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید