روزنامه ملی انیس

اشخاص و افرادی گروه های مخالف در سرنوشت سیاسی و نظامی افغانستان اثر گزار بوده نمی توانند

رسانه های بیرونی و داخلی اعم از صوتی و تصویری خبر رهایی ملابرادر را پخش و نشر کردند که در همین راستا کارشناسان دیدگاه شان را مبنی بر تأثیر گزاری و عدم اثرمندی آزاد شدن این زندانی طالبان که زمانی سمت معاونیت وزارت دفاع رژیم طالبان را به عهده داشت و بعد از سقوط رژیم طالبان و حضور نیروهای جامعۀ جهانی از جمله امریکا به افغانستان، ملابرادر شورای کویته قویترین و مهمترین تشکیل گروه طالبان را رهبری می نمود، با بیان متفاوت در ارتباط به سرنوشت صلح افغانستان و زمینه مذاکره و مفاهمه با طالبان ابراز کردند.

شماری از این آگاهان که روند سیاسی افغانستان را در طول چندسال اخیر که موضوع مفاهمه و مذاکره با طالبان در جریان است و شورای عالی صلح افغانستان جهت دستیابی به مفاهمه و مذاکره به خاطر هموار شدن راه صلح تلاش های را انجام داده است به این عقیده اند که رهایی ملابرادر مؤثریت چندانی بر روند گفتگوهای صلح افغانستان ندارد، دلیل آنرا گذشت زمان و تحولاتی که در جریان هشت سال زندانی بودن ملابرادر در سطح رهبری طالبان رونما گردیده است وانمود می سازند و در این زمینه اظهار میکنند که نسبت بروز تحولات سیاسی که در گروه طالبان رونما گردیده، امروز ملابرادر آن شخصی نیست که از اتوریته و شخصیتی که در زمان رژیم طالبان داشت برخوردار باشد، چراکه ملابرادر اکنون نقش سالیان گذشته اش را کاملاَ از دست داده است.ملابرادر در سال ۲۰۱۰ به عنوان شخص کلیدی طالبان در کراچی پاکستان گرفتار گردید و اینک در هفتۀ گذشته از زندان پاکستان آزاد شد.اما در همین راستای نقش ملابرادر و رهایی او از زندان پاکستان در پروسۀ صلح افغانستان یک تعداد نظر مثبت دارند، زیرا در یک ماه گذشته به این طرف امریکا به خاطر آغاز گفتگوها در رابطه به صلح افغانستان ارادۀ جدی دارد و از امکان بدور نیست که مسئولان عرصه سیاسی امریکا از جمله زلمی خلیلزاد که مسئولیت تأمین شرایط مفاهمه و مذاکره با طالبان را با مشوره یک تعداد از کشور های عربی در افغانستان به عهده دارد، شاید بتواند از وجود ملابرادر وسیله و زمینۀ ارتباطی با طالبان را آماده سازد و از وی به عنوان فرد ارتباطی کار گیرد و در تسریع بخشیدن شرایط مفاهمه و مذاکره دستاورد هایی را کمایی کند.

ولی تحلیل های کارشناسان در مورد طالبان میرساند که گروه طالبان فعلا از نگاه نظامی تا اندازۀ ناتوان شده اند، روی همین موضوع رهایی ملابرادر تأثیر چندانی به روند صلح افغانستان ندارد.

این درحالیست که مسئولان نظامی پاکستان از جمله آی اس آی تا کنون از تدابیر واقدامات شان در قبال ملابرادر به صورت روشن اظهار نظر نکرده اند، چرا مسئولان حکومتی پاکستان و رهبران سیاسی آنکشور مبنی بر حضور افراد مسلح جلال الدین حقانی و گروه های طالبان وداعش در خاک پاکستان که عامل نارضایتی امریکا گردیده است شاید از وجود ملابرادر نخواهند که دیگر استفاده کنند و او را مانند سابق یک فرد کلیدی و با قدرت بشناسند.

بنابران نباید از افراد و اشخاص وابسته به گروه های مسلح مخالف از جمله طالبان را در مسایل سیاسی و سرنوشت صلح افغانستان مؤثر دانست.

ممکن است شما دوست داشته باشید