روزنامه ملی انیس

اشتراک داکترکمال سادات درنشست انجمن جوانان کشورهای عضو سازمان ملل متحد

داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزدرنشست انجمن جوانان کشورهای عضو سازمان ملل متحد ، اشتراک و دررابطه به وضعیت جوانان کشورصحبت کرد  .

به گزارش آژانس باختر، این نشست بین المللی دردفترمرکزی سازمان ملل متحد درشهر نیویارک ایالات متحده امریکا برگزارشده است .

دراین نشست داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ به نمایندگی از جوانان افغانستان صبحت کرد و دررابطه به ستراتیژی ۵ ساله جوانان و پالیسی جوانان به اشتراک کنندگان نشست معلومات داد که مورد استقبال آنان قرار گرفت .

همینگونه داکترسادات دررابطه به وضعیت جوانان درافغانستان اشاره کرد و پیام جوانان کشور را به جهانیان رسانید.

دراین نشست مسئولان جوانان کشورهای اشتراک کننده ازدولت افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که درعرصه های مختلف  به ویژه از مشارکت سیاسی ، جوانان حمایت می کند و توجه به آنان دارد، استقبال کردند.

همچنان معین امورجوانان از مسئولان جوانان کشورهای اشتراک کننده دعوت کرد که در یک وقت مناسب به افغانستان سفر کنند و با جوانان نهاد های مختلف درکشور نشست هایی داشته
باشند.

دراین نشست داکترهیواد همت  نماینده جوانان درایالات متحده امریکا  اجمل حواک  نماینده جوانان رضا کار افغانستان و حمید جمال نماینده جوانان زون شمال کشور نیز اشترا ک داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید