روزنامه ملی انیس

اسد الله غضنفر:  سافت کتاب های اهدأ شده از جمله آثار نادر و بکر است

سافت ۱۱۶۱ جلد کتاب علمی و تحقیقی از سوی آرشیف ارگ به اکادمی علوم، پوهنتون کابل و کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ اهدأ گردید. در این محفل داکتر اسدالله غضنفر مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور فرهنگی، داکتر عبدالظاهر شکیب رئیس اکادمی علوم افغانستان، حمید الله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه رفیع الله عزیزی مسئول آرشیف ارگ و تعدادی از شخصیت های علمی و فرهنگی اشتراک داشتند.

اسد الله غضنفر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور فرهنگی با ابراز قدردانی از داکتر وارث وزیری شخصیت علم دوست کشور مقیم در لندن که در گردآوری و اهدای این کتابها به آرشیف ارگ بذل مساعی نموده طی صحبتی گفت، سافت کتاب های موجود از جمله کتاب های نادر و بکر است که داکتر وزیری آن را از سرمایه شخصی خویش تهیه نموده است. اکنون سافت آنرا در اختیار شما نیز قرار میدهیم و تا الحال خیلی از دانشمندان که در راستای افغانستان شناسی تحقیقات نموده اند از این کتب نایاب و کم پیدا استفاده نکرده اند در اختیار قرار گرفتن آن به ریاست های اکادمی علوم پوهنتون کابل و کتابخانه های عامه گامیست ارزنده در راستای افغانستان شناسی و نوید مسرت بخش برای محققین و دانشمندان کشور، یک الگو و سرمشق خوب برای سایر فرهنگیان که در راستای غنای علمی و فرهنگی آرشیف تلاش بیشتر می نمایند.

متعاقباً رفیع الله عزیزی مسئول آرشیف ارگ در مورد آغاز کار و فعالیت های فرهنگی آرشیف ارگ توضیحات داده افزود:

آرشیف ارگ ریاست جمهوری به اثر توجه خاص رئیس جمهور کشور در نیمه سال ۱۳۹۷ افتتاح و به فعالیت آغاز نموده در واقع گام مهم در عرصه هویت بخشیدن آثار تاریخی فرهنگی و هنری در خور توجه کشور عزیزمان به حساب می آید. اعمار تعمیر مجهز با استندرد های بین المللی اسناد با بهترین وجه و با ایجاد دیتابیس منظم و جوابگو توأم با کادر های ورزیده در این مکان تمام اسناد با ارزش تاریخی سیاسی و فرهنگی متعلق به آرشیف قبلی ارگ گردگیری، ضدعفونی، ثبت و دیجیتال گردیده و کتابخانه و آرشیف مرکزی تحقیقاتی تاریخی افغانستان نیز در آن ایجاد و فعال گردیده است.

در گذشته ها دسترسی به یک سند زمانگیر و خیلی دشوار بود.

عزیزی در ادامه افزود:

چندی قبل داکتر وارث وزیری یکتن از فرهنگیان وطن دوست مقیم لندن سافت دوهزار جلد کتاب و البوم های تاریخی را به این آرشیف اهدا نمودند. امروز جای بسا مسرت و خوشی است که آرشیف ارگ ریاست جمهوری میزبان فرهنگیان عزیز کشور است که سافت کتاب های متذکره را که اهمیت آنها خیلی ارزشمند می باشد. در اختیار ریاست های پوهنتون کابل اکادمی علوم و کتابخانه های عامه قرار داده تا تشنگان علم و دانش از آن بهره مند گردند.

بعداً کتاب های یاد شده توسط داکتر غضنفر برای مسئولین نهاد های متذکره تسلیم داده شد.

داکتر عبدالظاهر شکیب رئیس اکادمی علوم طی صحبتی در رابطه به ارزشمندی سافت کتاب های اهدأ شده به اکادمی علوم افغانستان گفت:

سافت این کتابها که داکتر وارث وزیری از کشور های مختلف اروپایی به سرمایه شخصی خویش آنرا جمعاوری نموده است این آثار بیانگر تاریخ، ادب و فرهنگ کشور است که توسط نویسندگان متعدد و مستشرقان داخلی و خارجی نوشته و چاپ شده است ارزشمندی های خاص خود را دارند. اولاً اینکه در کتابخانه های داخل کشور نیست ثانیاً این اثرها در دسترس محققین و نویسندگان کشور ما نیز قرار نداشته امروز سافت کتابهای یاد شده از سوی آرشیف ارگ در اختیار ما قرار داده شد امیدواریم که سافت آن از طریق ریاست مربوط به اختیار نویسندگان علاقمندان کتاب نیز قرار داده شود به نمایندگی از اکادمی علوم افغانستان تشکری نموده تلاش خواهیم نمود از داشته های آن استفاده مؤثر نماییم.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید