روزنامه ملی انیس

اسدالله خالد: سر میزنیم سنگر میگیریم

اسدالله خالد که تازه از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزیر، وزارت دفاع ملی گماشته شده است با این تعهد که جنگ را مدیریت و اصلاحات لازم را در آن وزارت به میان خواهد آورد کارش را آغاز کرد.

به گزارش اژانس باختر : در مراسم که به همین منظور  در وزارت دفاع و با شرکت جمعی ازمامورین عالی رتبه دولتی و شخصیت های  سیاسی برگزار شد خالد گفت که مدیریت جنگ برای او نسبت به مخالفت های سیاسی اش اولویت دارد و تأکید کرد که جنگ را به گونه مطلوب مدیریت خواهد کرد او آوردن اصلاحات در وزارت دفاع ملی را یک ضرورت دانست.

سرپرست وزیر دفاع ملی واضح ساخت که از وحدت ملی حراست میکند مگر او سهمیه بندی قومی را در آن وزارت مؤلفه وحدت ملی ندانست وتأکید کرد که به ظرفیت ها واستعداد توجه خواهد نمود و اشخاص مفسد نخواهند توانست که دور شدن و کنار زدن شان را از وظیفه ، جنبه قومی بدهند ، متأسفانه سوء استفاده از نام قوم وجود دارد.

او همچنان یاد اور شد که مسأله رسیدگی به عسکر و سرباز را که در جهبات جنگ بسر میبرند با جدیت دنبال میکند و نمیگذارد که عسکر و سرباز زخمی دیگر برای روز های متعدد در جهبات باقی بمانند و برای انتقال آنها کاری نشوداو از  اینکه این کار در وزارت دفاع اتفاق افتاده است اظهار تأسف کرد.

اسدالله خالد ضمن آنکه اردوی گذشته را یک اردوی قهرمان خواند و شعار سر میدهیم سنگر نه میدهیم را یک شعار پر معنا در آن وقت تلقی کرد گفت حالا زمان آن رسیده است  که به دشمن بگویم سر میزنیم سنگر میگیریم .

او یاد اور شد که اردو از پروسه صلح حمایت میکند مگر سرباز و افسر ما مطمین باشند که صلح به اثر قربانی های آنان است  و ما از صلح حمایت میکنیم که عزت افغان ها در آن نهفته باشد و مالک آن افغان ها باشند.

سرپرست وزارت دفاع ملی با یاد اوری این ضرب المثل که دهان کج با مشت راست میشود قاطعیت خود را در میدان جنگ بیان داشت.

خالد خطاب به منسوبان نیروهای اردوی ملی گفت که نیروهای خارجی منجمله نیروهای امریکایی برای مشوره دهی  آموزش وحمایت در کنار شما اند مگر حافظ و نگهبان و مالک اصلی این وطن شما هستید.

خالد با اشاره به برخی پراکندگی در وزارت دفاع منجمله توظیف بیمورد شماری از افراد اردوی ملی حتا کوماندو ها به عنوان محافظان شخصی تأکید کرد که به این پراکندگی ها خاتمه میبخشد. 

خالد گفت که او کاغذ های پرنت شده نه بل عمل میخواهد واز منسوبان اردو خواست تا عزم و اراده شان را در میدان عمل ثابت سازند.

او همچنان یاد اور شد که شرایط و اوضاع او را قوی تر از گذشته ساخته و بیشتر از گذشته برای موفقیت در وظایف تلاش خواهد کرد.

اسدالله خالد قبل از اینکه به عنوان سرپرست وزیر دفاع ملی گماشته شود به حیث والی ولایت های غزنی و کندهار و بعداً هم به حیث رئیس عمومی امنیت ملی کار کرده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید