روزنامه ملی انیس

استقبال شهروندان کابل از آغاز مذاکرات صلح

روز شنبه رسماً مذاکرات رو در رو هیئت مذاکره کننده حکومت به رهبری داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی با طالبان به منظور آتش بس و دست یافتن به یک صلح پایدار در دوحه کشور قطر آغاز شد اینکه هموطنان ما در این ارتباط چه دیدگاه ها و نظریات دارند خبرنگار روزنامه ملی انیس با چند تن شهروندان مصاحبه ای انجام داده است که نشر می گردد.ر آغاز انجنیر امین کریمی گفت: یک فرصت خوبی برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان بوده تأمین صلح برقراری فضای امن و آسایش از آرزوهای دیرینه مردم ما است البته صلحی که بتواند در فضای اخوت و برادری دست مداخله گران را از امور کشور ما قطع تا افغانها با حفظ ارزشها واقعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش نایل گردند همچنان از طرفها مذاکره کننده می طلبیم تا منافع علیای مردم را قربانی خواسته ها و منافع شخص خویش نسازند.
ضیا روشن محصل علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت:
خواستم از حکومت و گروه طالبان اینست حالا که حاضر به مذاکره شده اند در اولین گام بادرنظرداشت منافع ملی کشور آتش بس دایمی که از شر های اصلی و اساس پیروزی مذاکرات است به آن تمکین نمایند. ثانیاً حفظ حقوق و آرزوهای مردم افغانستان بعد از صلح و آشتی، حمایت و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و قطع مداخلات همسایگان در امور افغانستان از اولویت های است که باید طرفین روی آن توافق و جداً درنظر گیرند.
میثم سجادی شهروند کابل دیدگاه اش را نین بیان داشت:
از فرصت تاریخی و پیش آمده شدیداً استقبال می کنم زیرا یکی از آرزوهای دیرینه مردم ما در طی ۴ دهه درگیر مصایب خونبار جنگ در کشور اند.
وی گفت: قطع فوری جنگ و تأمین صلح، اخوت و همدیگر پذیری است زیرا در جنگ حاضر قربانی اصلی افغانها اند.
که به اثر تحریک کشور های مغرض با تمام توان در ویرانی کشور شان تلاش دارند.
حالا که نمایندگان طالبان به این امر ملتفت شده اند که از راه نظامی نمی توانند به پیروزی برسند این گام موفقیت در آغاز گفتگو های مستقیم بوده ما ازهمه جوانب می طلبیم که به استقرار صلح پایدار و آرامش دایمی در افغانستان کمک نمایند. همانگونه ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر اعلام کرد که این گروه برای انجام مذاکرات صلح با دولت افغانستان صادق خواهد بود انتظار داریم که متعهد باقی بمانند و هرچه زودتر جنگ راختم کنند.
حاجی نبی شهروند کابل گفت:
همین که هر دو طرف روی میز مذاکره نشستند حسن نیت برای برقراری صلح را نشان می دهد امیدواریم با ختم هر چه زودتر جنگ تأمین صلح و آشتی در کشور ما امن و ثبات پایدار به میان آمده تا مردم در فضای صلح امن بتوانند نفس راحت کشیده و به فکر عمران آبادی کشور شوند تا باشد که افغانستان هم مانند سایر ملل دنیا به یک زندگی مرفه و آسایش ترقی دست یابد.
مسعود نوابی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید