روزنامه ملی انیس

استقبال شهروندان افغانستان ازتدابیری شدید امنیتی در روز های عید

شهروندان افغانستان نسبت به تدابیر شدید امنیتی در روز های عید استقبال کردند.

آنان با سپاسگزاری از نظامیان شان گفتند که با حضور آنان در هر گوشه وکنار کشور با خاطر آرام درحال تجلیل از عید قربان اند.

وزارت های داخله و دفاع اعلام کردند که صدها هزار نظامی در شاهراه ها، محل های پررفت و آمد، تفریح گاه ها، جاده ها، کوه ها و کوه پایه ها مستقر شده بودند تا ازیک سو جلو حمله های احتمالی هراس افگنان را بگیرند و ازسوی دیگر به مردم روحیه دهند تا با خیال راحت به جشن و پایکوبی عید بپردازند.

شاهپور شهروند هرات می گوید ازاینکه نظامیان شان را در هر گوشه و کنار می بیند ابزار خورسندی می کنند.

اوگفت نظامیان به خوبی توانسته اند امنیت مردم را در عید تأمین کنند.

حسین شهرام باشنده کابل به آژانس باخترگفت که وقتی می بیند نظامیان شان برای خوشی آنان شب و روز درگشت وگذار اند احساس افتخار
می کند.

او از مردم افغانستان خواست تا از پاسبانان شان حمایت کنند.

با این حال منابع امنیتی از گوشه و کنار کشور می گویند که نظامیان توانسته اند درجریان سه روز اخیر ده ها سوء قصد و حمله هراس افگنانه بر شهروندان در روز های عید را کشف و خنثی کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید