روزنامه ملی انیس

استقبال دولت افغانستان از تصمیم اخیر شورای اتحادیۀ اروپا 

اخیراً شورای اتحادیۀ اروپا تصمیم خویش را در رابطه به صلح و انکشاف افغانستان اعلام کرد و یکبار دیگر بر تعهد سیاسی خود برای حمایت از مردم افغانستان و دستیابی این کشور به صلح، امنیت، ثبات، مردم‌سالاری، رفاه و خودکفایی تأکید ورزید.

اتحادیه اروپا در این تصمیم، حمایت سیاسی و مالی خویش را در آینده مشروط بر محافظت از اصول و ارزش‌های جمهوری و دموکراتیک و تقویت بیشتر آنان نموده است.

برعلاوه، اتحادیۀ اروپا بر توافق سیاسی که از راه مذاکره بدست آید و منتج به صلح و مصالحه دوامدار گردد و دستاوردهای ۱۹ سال گذشته در زمینه دموکراسی و حقوق بشر را بیش از پیش تقویت کند، آغاز فوری مذاکرات بین‌الافغانی، آتش‌بس بشردوستانه برای متمرکز ساختن تلاش‌ها بر مقابله با شیوع ویروس کرونا و نجات جان مردم، تأکید کرده است.

دولت جمهوری اسلامی‌ افغانستان از تصمیم اخیر شورای اتحادیۀ اروپا بخاطر حمایت از روند صلح و انکشاف افغانستان و اینکه در کنار افغانستان باقی می‌ماند، استقبال می‌کند.

همچنان از حمایت‌های دوامدار اتحادیۀ اروپا از افغانستان به ویژه در زمینه‌های تقویت دموکراسی، حقوق بشر، انکشاف پایدار و حقوق زنان ابراز امتتان می‌نماید.

دولت افغانستان به این باور است که روابط استراتیژی افغانستان و اتحادیۀ اروپا بخاطر تقویت ارزش‌های مشترک و مبارزه با تهدیدات مشترک، پابرجا خواهد ماند و این حمایت‌ها همیشگی و دوامدار ما را بخاطر رسیدن به اهداف مشترک، بیشتر از پیش متعهد می‌سازد.

افغانستان و اتحادیه اروپا در دو دهۀ گذشته مشترکاً با تروریزم مبارزه کرده اند و قربانی‌های زیادی را متقبل شده اند و این بخاطری بود که افغانستان دوباره به لانۀ امن تروریستان مبدل نگردد و تهدیدی را متوجه اروپا و سایر کشورهای منطقه و جهان نسازد.

اتحادیۀ اروپا از نظام جمهوری اسلامی‌ افغانستان که بر مبنای خواست قاطبۀ ملت به میان آمده، حمایت کرده است و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو که کشورهای اتحادیۀ اروپا در آن عضویت داشته، مناسبات دوستانه، صمیمانه و دوامدار بخاطر تامین امنیت مشترک دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید