روزنامه ملی انیس

استاد سیاف: روند صلح تا کنون پراکنده بوده است

رییس لویه جرگه مشورتی صلح می گوید ٬پیش از این تلاش های زیادی برای صلح صورت گرفته است اما پراکنده بوده است.

به گزارش آژانس باختر عبدالرب رسول سیاف، رییس انتصابی لویه جرگه مشورتی صلح، دیروز در مراسم اختتامیه کار این جرگه خاطر نشان کرد  که اعضای این جرگهخواهان صلح، تلاش های واحد و هماهنگ برای صلح و ثبات در افغانستان هستند.

اویاد آور شد که پیش از این تلاش های زیادی برای صلح صورت گرفته است اما پراکنده بوده است واز رییس جمهور خواست که از اقدامات خودسر خود داری کند

استاد سیاف تاکید کرد باید پس از این ، تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات هماهنگ و واحد باشد تا این تلاش ها به نتیجه برسد.

وی در رابطه به عدم حضور شماری از چهره های مطرح سیاسی در کار جرگه گفت: شماری بزرگانی که در جرگه مشورتی شرکت نکردند، نیز صلح می خواهند اما درمورد برگزاری جرگه یک سلسله نزاکت هایی وجود داشت که قابل حل است.

سیاف به صورت مشخص از حامد کرزی رییس جمهور پیشین، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، عبدالکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، صلاح الدین ربانی وزیرخارجه و انوارالحق احدی نام گرفت و یاد آور شد همه این بزرگان که جرگه را تحریم کردند، خواهان صلح هستند.

سیاف کار جرگه مشورتی صلح را بانتیجه و پر دستاورد خواند و گفت دستاورد عمده جرگه این است که مردم افغانستان اعلام کردند که کشور یک کشور، ملت یک ملت وخاک ما یک خاک است، پس صدای ما برای صلح نیز یک صدا باشد.

او گفت جرگه مشورتی صلح به کارش پایان می دهد و قطع نامه یی را به دولت تسلیم می کند تا دولت بر اساس آن روند صلح را پیش ببرد.

سیاف، از طالبان خواست که کینه و کدورت را کنار بگذارد وبرای اعاده یک صلح باعزت که منافع علیای افغانستان را تامین کند و زندگی امت اسلامی را حفظ کند وارد عمل شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید