روزنامه ملی انیس

استاد دانش:  همکاری مردم با نهادهای دولتی می تواند بر تقویت حاکمیت قانون و تحقق عدالت کمک کند

جمعی از نمایندگان مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه، متنفذین، علما، استادان دانشگاه و جوانان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی قبل از ظهر دیروز، در قصر گلخانه صدارت با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کردند.

دیدار کنندگان، مطالبات و خواسته های مردم ولسوالی جاغوری را در زمینه های مختلف به خصوص در عرصه دسترسی به خدمات عمومی و تطبیق قانون و عدالت با معاون رئیس جمهور مطرح کرده و برتوجه جدی حکومت مرکزی در جهت برآورده شدن خواسته های مردم آن ولسوالی تأکید کردند.

معاون رئیس جمهور تلاش دیدار کنندگان را برای انتقال خواست ها و مطالبات شهروندی مردم جاغوری در راستای حاکمیت قانون و دسترسی به خدمات مورد نیاز یک اقدام مثبت و سازنده در زمینه تحکیم رابطه مردم ودولت خوانده گفت که حکومت افغانستان به لحاظ قانونی مکلف است زمینه دسترسی مردم را به خدمات عامه فراهم کند.

استاد دانش در این دیدار همچنین گفت که همکاری مردم با نهادهای دولتی می تواند بر تقویت حاکمیت قانون و تحقق عدالت کمک کند. وی در خصوص خواسته ها و مطالبات آنان وعده سپرد که شخصا از طریق ادارات مربوطه مطالبات مردم را پیگیری می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید