روزنامه ملی انیس

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور: ناکامی در فرهنگ شهرنشینی و شهروندی به مراتب خطرناکتر از ناکامی در شهرسازی است

پس از آنکه اداره اراضی و وزارت شهرسازی و مسکن ادغام شد، دیروز جواد پیکار رئیس پیشین اداره مستقل اراضی، توسط استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی معرفی شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت در وزارت شهر سازی برگزار شد، استاددانش با اشاره به پیشینه وزارت شهرسازی در ساختار حکومت، این وزارت را یک اداره جوان خواند.

معاون رئیس جمهور، مشکلات در امور ساختمانی، مدیریت آب و منابع آب و فاضلاب، برق، محیط زیست و آلودگی‌ها، ترافیک، ترانسپورت، اقتصاد شهری، تراکم جمعیت، مشکل کار و اشتغال برنامه های شهری را از جمله مشکلات موجود در توسعه شهری عنوان کرد.

در این محفل استاد دانش بخش  شهری را یکی از اولویت های حکومت وحدت ملی خوانده گفت که ایجاد شوراهای عالی در سطح رهبری حکومت، تصویب پالیسی‌ها و ادغام اداره‌های موازی از برنامه‌های حکومت در زمینه توسعۀ شهری و شهرسازی است.

همچنین معاون رئیس جمهور، به فرهنگ شهرنشینی نیز اشاره کرد که این اداره در چنین مواردی نیز توجه جدی داشته باشد. وی گفت: «اگر در شهرسازی و خدمات شهری خود ناکامی‌های داریم، در شهرنشینی خود با مشکلات بیشتر و ناکامی‌های زیادتر مواجه هستیم». به گفتۀ معاون رئیس جمهور، «ناکامی در فرهنگ شهرنشینی و شهروندی به مراتب خطرناک تر از ناکامی در شهرسازی است.»

در این محفل جواد پیکار سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی نیز سخنرانی کرد. وی راجع به تطبیق برنامه‌های مربوطه، هدایات رئیس جمهور و رهنمودهای معاون رئیس جمهور وعده سپرد.

پیکار گفت که حکومت وحدت ملی در راستای بهبود توسعه شهری تلاش‌های زیربنایی و مؤثری انجام داده است و این مسیر ادامه دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید