روزنامه ملی انیس

استاد دانش: محرم سرآغاز تاریخ یک تحول و دیگرگونی سرنوشت ساز سیاسی و تاریخی است

برای گرامی داشت از عاشورای حسینی، روز یک‌شنبه، محفلی تحت عنوان «عاشورا عزت و حرّیت» با حضور استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل، برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی، شماری از مقام های دولتی و صدها تن از دانشجویان پوهنتون کابل در تالار وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

دراین محفل گرامی داشت، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور  عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور و شماری دیگر از شرکت کنندگان پیرامون چگونگی فلسفه و پیام عاشورا سخنرانی کردند.

معاون دوم رئیس جمهور نخست، فرارسیدن عاشورای حسینی، هفته شهید و سالروزشهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور را به مردم افغانستان تسلیت گفت، به روان همه شهدای راه عدالت و آزادی به خصوص شهدای نیروهای امنیتی درود فرستاد و از وزارت تحصیلات عالی و دانشجویان پوهنتون کابل برای برگزاری این محفل گرامی داشت از عاشورا قدر دانی کرد.

استاد دانش با اشاره به اینکه در مذاهب اسلامی مودت، محبت، تکریم و احترام به اهلبیت پیامبر یک اصل است و این اصل ریشه قرآنی دارد گفت که نهضت عاشورا و قیام حسینی یک پدیدۀ سیاسی -دینی است که از پشتوانه بزرگ تاریخی برخوردار است. به گفتۀ وی تفکر و اندیشه حسینی تنها در سال ۶۱ هجری شکل نگرفته بلکه خطی است در امتداد مسیر طولانی عدالتخواهی و مبارزه با ستمگری.

معاون دوم رئیس جمهور گفت؛ در طول تاریخ دو بینش حق و باطل، عدالت و استبداد، احترام به مردم و دشمنی با مردم، عدالت طلبی وانحصار وجود داشته است و براساس مستندات دینی و مذهبی نهضت و تفکر حسینی خط ممتدی است در طول قرن ها و اعصار برای اصلاح جامعه و عدالت طلبی و این قیام با پیامد های بزرگ برای جامعه بشری به همراه بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید