روزنامه ملی انیس

استاد دانش: رهبری حکومت تلاش دارد درکنار حمایت جدی از صندوق در دیگر بخش ها نیز خبرنگاران کشور را همکاری نماید

سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت از خبرنگاران، دیروز با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کردند.

نخست محمد آصف وردک یکی از اعضای صندوق حمایت از خبرنگاران از همکاری های بی دریغ معاون رئیس جمهور در رابطه به ایجاد و تقویت صندوق حمایت از خبرنگاران اظهار قدردانی کرد. وی گفت که بدون همکاری، مشوره و حمایت رئیس جمهور و استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور، صندوق حمایت از خبرنگاران به توانایی های فعلی نمی رسید.

در این دیدار، محمد آصف وردک، ممتاز حیدری، ماری نبرد آیین، هیلی اعظم نیکزاد و رخشانه علوی اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت از خبرنگاران راجع به دست آوردها و برنامه های آینده خویش معلومات داد و هر یک تاکید کردند که اعضای هیأت مدیره صندوق هرلحظه آماده اند که راجع به کارها و برنامه هایشان گزارش دهند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت همکاری ها در صندوق حمایت از خبرنگاران، بر تلاش بیشتر اعضای این صندوق تاکید کرد. وی گفت که تنها در سال گذشته میلادی ۱۸ نفر خبرنگار قربانی شده و بعضی های دیگر زخم برداشته اند که باید از سوی هیأت مدیره صندوق حمایت از خبرنگاران مورد توجه قرار بگیرند.استاد دانش با اشاره به دست آوردهای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها افزود که رهبری حکومت تلاش دارد درکنار حمایت جدی از صندوق حمایت از خبرنگاران، در دیگر بخش ها نیز خبرنگاران کشور را همکاری نماید.معاون رئیس جمهور همچنین از هیأت مدیره صندوق حمایت از خبرنگاران خواست تا جهت رفع ابهامات و پرسش ها، در کمیته مشترک حکومت و رسانه ها نیز گزارش ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید