روزنامه ملی انیس

استاد دانش: رسانه‌های ملی؛ باید ملی و مستقل باشند

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوردیروز در مراسم معرفی رئیس جدید رادیوتلویزیون ملی، بر تقویت و حمایت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات تاکید کرد و گفت که رسانه‌های ملی نیز باید مستقل و فارغ از مداخله‌های قوای سه گانه حکومت عمل کنند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رئیس جمهور در آغاز این مراسم به شهدای آزادی بیان یعنی خبرنگاران شهید، شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و شهدای بی‌گناه ملکی درود فرستاد.

استاد دانش گفت: «آزادی بیان از اصول بنیادین حقوقی و سیاسی و یک حق بشری غیر قابل سلب و اساس بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر است و امروز وجود آزادی در کشورها و نظام‌های سیاسی مختلف با معیار آزادی بیان سنجیده می‌شود»

به گفته استاد دانش، حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان دو عنصر مهم و مکمل یک دیگر، جزو پالیسی حکومت افغانستان است. معاون رئیس جمهور دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته را مهم خواند و دست‌آوردهای رسانه‌ای را محور همه این دست‌آوردها تعریف کرد.

استاد دانش اولین جریده چاپی افغانستان شمس النهار را آغاز یک سلسله اصلاحات سیاسی توصیف کرد و گفت که بعد از آن، سراج الاخبار، سراج التواریخ و سراج الاحکام، سه سندی مهم فرهنگی-علمی دیگر در تاریخ افغانستان هستند.

استاد دانش افزود که دوره امان الله خان، دهه قانون اساسی در زمان ظاهر شاه و ۱۸ سال اخیر از دوره‌های درخشان در تاریخ مطبوعات کشور حساب می شود.

به باور استاد دانش اکنون در افغانستان رقم درشتی از رسانه‌های آزاد در پایتخت وولایت‌های کشور فعالیت دارند که نشان دهنده وضعیت مناسب رسانه یی در کشور است.  معاون رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید، گفت که در سال‌های اخیر ده‌ها تن از خبرنگاران کشور جان‌های خود را از دست داده‌اند و اکنون آزادی بیان در سرنوشت‌سازترین موضوع یعنی مسأله صلح با مخالفان دولت، خط سرخ حکومت و مردم ما است.

وی افزود:« نباید به هیچ کس اجازه داده شود که به آزادی‌های مردم و رسانه‌ها تعرض صورت بگیرد و هیچ مصلحتی نباید سبب اهمال و بی توجهی در این زمینه شود»

استاد دانش، رقابت رسانه‌ای جدید را خطرناک خوانده و رسانه‌های ملی را در این رقابت ناموفق عنوان کرد و خواهان بهبود کیفی فعالیت‌های رسانه‌های ملی شد.

به باور استاد دانش در فعالیت‌های رسانه‌هایی آزاد بعضا وحدت ملی و منافع ملی صدمه می‌بینند و برخی از رسانه‌های که در اختیار گروه‌های سیاسی قرار دارند با مسایل ملی مغرضانه برخورد می‌کنند.

استاد دانش برخورد مسلکی با این موارد را وظیفه رسانه‌های ملی دانسته گفت: «وظیفه رادیوتلویزیون ملی است که در این عرصه‌ها تحرک و فعالیت بیشتری از خود نشان دهد و حقایق و واقعیت‌ها را به طور منصفانه و آنچنان که منافع ملی کشور ایجاب می‌کند انعکاس دهد»

معاون رئیس جمهور با تبریکی به رئیس جدید رادیوتلویزیون ملی، از کارکرد رئیس پیشین این نهاد ملی تشکر و قدردانی کرد.

در این مراسم زرین انځور رئیس پیشین رادیوتلویزیون ملی از یک سلسله دست‌آوردهایی در ماموریت ۹ساله خود نام برد و گفت که هنوز مشکلات زیادی نیز در این رسانه ملی وجود دارد.

اسماعیل میاخیل رئیس جدید رادیو و تلویزیون ملی، نیز وعده سپرد که رادیو تلویزیون ملی را در مسیر وظیفه یی و مسلکی‌اش جدا از هر ملاحظۀ دیگر سوق خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید