روزنامه ملی انیس

استاد دانش: در پالیسی حکومت نسبت به حمایت از آزادی بیان هیچ تغییری به وجود نیامده است

رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز، قبل از ظهر پنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در رابطه به چگونگی حمایت و مصئونیت خبرنگاران افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
معینی موجودیت کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را که توسط استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مدیریت می‌شود، یک ظرفیت و بستر بسیار مؤثر در حمایت از رسانه‌ها و مصئونیت خبرنگاران عنوان کرده و از تلاش‌های حکومت افغانستان و شخص معاون دوم رئیس جمهور در این زمینه قدر دانی کرد.
وی با توجه به شرایط کنونی در افغانستان به اتخاذ سازو کار مؤثر تر برای حمایت و مصئونیت خبرنگاران و رسانه‌ها در نقاط مختلف کشور تأکید ورزید و همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز را در این زمینه نیز اعلام داشت.
به گفته وی، در صورتی که روش و میکانیزم مناسب‌تری در هماهنگی با نهاد بین‌المللی حامی ‌خبرنگاران از سوی کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها روی دست گرفته شود، نه تنها روند اطلاع رسانی به مردم صدمه نمی‌بیند بلکه در راستای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها بهبود به میان می‌آید.
استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها از پیشنهاد معینی در ارتباط به چگونگی حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها استقبال کرده و از سفر وی به افغانستان برای بحث و بررسی وضعیت خبرنگاران نیز قدر دانی کرد.
استاد دانش گفت که در پالیسی و سیاست اجرایی حکومت افغانستان هیچ تغییری در زمینه تقویت و حمایت از ارزش‌های چون آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، حقوق بشر، حقوق زنان و سایر ارزش‌ها به وجود نیامده و حکومت افغانستان به قوت از این ارزش‌ها حمایت می‌کند.
معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به اولویت مذاکرات صلح نیز گفت که دولت افغانستان از صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند اما حفظ ارزش‌ها مخصوصاً آزادی بیان نیز برای ما یک اصل است.
وی همچنین گفت که در کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها مکانیزم روشنی برای حمایت و مصئونیت از خبرنگاران تعریف شده و از زمان آغاز به کار این کمیته تاکنون، در حمایت از خبرنگاران و تقویت آزادی بیان نسبت به سال‌های قبل از آن، تفاوت چشم گیری به وجود آمده است.
استاد دانش همچنین گفت پیشنهاد سازمان گزارشگران بدون مرز برای حمایت و مصئونیت خبرنگاران افغانستان در جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در این زمینه تصامیم لازم اتخاذ خواهد شد.
معاون دوم رئیس جمهور همچنان از تلاش‌ها و فعالیت‌های سازمان گزارشگران بدون مرز برای حمایت و مصئونیت خبرنگاران افغانستان در زمینه‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و بر هماهنگی و حمایت این نهاد از خبرنگاران افغانستان بیشتر تأکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید